Årsredovisningar

Varje år i februari sammanfattar Elsäkerhetsverket det föregående året i en årsredovisning.

I årsredovisningen redovisas och sammanfattas föregående års verksamhet. Redovisningen sker både verbalt och i en resultatredovisning. Vill du läsa årsredovisningen finns den att ladda ner som pdf.