Hand håller i mobiltelefon.

Telefon och adresser

Elsäkerhetsverkets växel:
010-168 05 00

Under vecka 26-32 har våra svarsgrupper öppet mellan klockan 10.00 och 12.00. 

Övrig tid har svarsgrupperna öppet mellan klockan 08.00 och 12.00. 

Välj något av följande alternativ:

  1. Elinstallationer och skötsel av elanläggningar 
  2. Elinstallationsföretag och egenkontrollprogram 
  3. Auktorisation för elinstallatörer
  4. Registrering av företag
  5. Elektriska produkter
  6. Begära ut allmänna handlingar
  7. Övriga frågor- du blir kopplad till växeln

Semestertider

Under semesterperioden kan handläggningstiden av auktorisationsansökningar och andra ärenden bli längre än normalt.

Tryckta publikationer som beställs vecka 27-30 kommer att skickas ut tidigast vecka 31. Alla våra publikationer finns nedladdningsbara som pdf.

Adresser

När du kontaktar Elsäkerhetsverket skriftligen blir detta som regel en allmän handling. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer det och de personuppgifter du lämnar att antingen raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring, eller att diarieföras och arkiveras.
Så behandlar Elsäkerhetverket dina personuppgifter

E-post

Har du en fråga som gäller elinstallationer, elektriska produkter, auktorisation eller dylikt? Använd webbformuläret under Frågor och svar för att få snabbast möjliga svar direkt från våra experter.
Webbformuläret för Frågor och svar

E-post till registrator (för övriga ärenden)
registrator@elsakerhetsverket.se

Postadress

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Fakturaadress

Elsäkerhetsverket
FE 155
838 80 Frösön

Besöksadress

Våra besöksadresser hittar du på sidan om våra kontor.
Elsäkerhetsverkets kontor

Fax

010-168 05 99. 

Organisationsnummer

202100-4466

Sidansvarig: Elisabet Ek