Hand håller i mobiltelefon

Telefon och adresser

Elsäkerhetsverkets växel:
010-168 05 00

Våra svarsgrupper har öppet mellan klockan 08.00 och 12.00

Välj något av följande alternativ:

  1. Elinstallationer och skötsel av elanläggningar 
  2. Elinstallationsföretag och egenkontrollprogram 
  3. Auktorisation för elinstallatörer
  4. Registrering av företag
  5. Elektriska produkter (stängd 2019-09-30)
  6. Begära ut allmänna handlingar
  7. Övriga frågor- du blir kopplad till växeln

Adresser

När du kontaktar Elsäkerhetsverket skriftligen blir detta som regel en allmän handling. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer det och de personuppgifter du lämnar att antingen raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring, eller att diarieföras och arkiveras.
Läs mer om hur Elsäkerhetverket behandlar dina personuppgifter

E-post

Har du en fråga som gäller elinstallationer, elektriska produkter, auktorisation eller dylikt? Använd webbformuläret under Frågor och svar för att få snabbast möjliga svar direkt från våra experter.
Till webbformuläret för Frågor och svar

E-post till registrator (för övriga ärenden)
registrator@elsakerhetsverket.se

Postadress

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Fakturaadress

Elsäkerhetsverket
FE 155
838 80 Frösön

Besöksadress

Våra besöksadresser hittar du på sidan Våra kontor.

Fax

010-168 05 99. 

Organisationsnummer

202100-4466

Sidansvarig: Elisabet Ek