Hand håller i mobiltelefon.

Telefon och adresser

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor som rör elsäkerhet och elarbete. Vi finns på plats för att hjälpa dig alla helgfria vardagar.

Tecknad symbol med informationsikon i pratbubbla.

Lång handläggningstid för auktorisation

Just nu är det längre handläggningstid än normalt för auktorisationsansökningar. Vi jobbar så snabbt vi kan och ber dig ha överseende med om din ansökan tar längre tid än du räknat med.

Ring oss

Telefon: 010-168 05 00
Telefontider: måndag-fredag 08.00-12.00

Knappa in ett av följande alternativ

  1. Elinstallationer och skötsel av elanläggningar 
  2. Elinstallationsföretag och egenkontrollprogram 
  3. Auktorisation för elinstallatörer
  4. Registrering av företag
  5. Elektriska produkter
  6. Begära ut allmänna handlingar
  7. Övriga frågor (du blir kopplad till växeln)

Skriv till oss

Fråga våra experter

Har du en fråga om elinstallationer, elektriska produkter, auktorisation eller liknande? Använd vårt frågeformulär under Frågor och svar för att få snabbast möjliga svar från våra experter. Du kan även söka bland tidigare frågor, kanske hittar du ditt svar där.
Frågeformuläret för Frågor och svar

E-postadresser

E-post till registrator
registrator@elsakerhetsverket.se

E-post till dataskyddsombud
dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se

Postadress

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Fakturaadress

Skicka faktura till Elsäkerhetsverket

Fax

010-168 05 99

Besök oss

På grund av Covid-19 tar vi inte emot externa besök på våra kontor. Om du vill komma i kontakt med en handläggare är du välkommen att ringa vår växel. Handlingar kan lämnas i en brevlåda utanför dörren till vårt huvudkontor i Kristinehamn, helgfria vardagar mellan 09-12. Mer information hittar du på sidan Våra kontor.

Gör en anmälan

Till oss kan du anmäla brister hos elektriska produkter, elanläggningar och elinstallationsföretag. Du kan också anmäla olyckor och tillbud orsakade av elektrisk ström.
Gör en anmälan

Organisationsnummer

202100-4466

Dina personuppgifter

När du kontaktar Elsäkerhetsverket skriftligen blir detta som regel en allmän handling. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer det och de personuppgifter du lämnar att antingen raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring, eller att diarieföras och arkiveras.
Så behandlar Elsäkerhetsverket dina personuppgifter