Illustration på en mikrovågsugn som brinner.

Din anmälningsskyldighet

Om du får vetskap om att en produkt som du säljer, eller har sålt, är farlig eller misstänks vara farlig, ska du anmäla detta till oss.

Detta följer av 23 § produktsäkerhetslagen (2004:451). Anmälan ska innehålla de uppgifter som krävs enligt 8 § produktsäkerhetsförordningen (2004:469).

Anmälan av produkter som har brister

När det gäller vissa produktkrav kan det finnas brister som inte omfattas av anmälningsskyldigheten i 23 § PSL. Om du upptäcker att en produkt inte uppfyller de krav som gäller enligt något av EU:s särskilda produktbestämmelser (ATEX, EMC, LVD), ska du anmäla det till oss, se till exempel 5 kap. 7a, 16a och 19a §§ i ELSÄK-FS 2016:3.

Så här gör du din anmälan

Oavsett om du vill anmäla en farlig produkt eller en produkt som har brister kan du använda de verktyg som tagits fram för anmälan av farlig produkt.

Om du bara sålt produkten i Sverige

Var vänlig och fyll i blanketten noggrant och skicka till Elsäkerhetsverket omedelbart. Det är viktigt att informationen är så komplett som möjligt. Om du saknar efterfrågad information ska det anges med "vet ej". Välkommen att kontakta oss om du har frågor, se kontaktuppgifter nederst på webbsidan.

Blankett - anmälan enligt 23§ (docx, 0,2 MB)

Fyll i blanketten och skicka den och eventuella bilagor till registrator@elsakerhetsverket.se.

Om du sålt produkten i flera länder

Om produkten du vill rapportera om har sålts i flera EU- eller EES-länder finns en gemensam webbtjänst för anmälan, Product Safety Business Alert Gateway (tidigare Business Application) på EU-kommissionens webbplats, som underlättar för företag att underrätta varje myndighet i respektive land om farliga varor.
Product Safety Business Alert Gateway

Senast granskad: 2024-02-05