Regler efter område

Här kan du hitta de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för våra olika regelområden. De områden som finns är elanläggningar, elinstallationsarbete, auktorisation, elektriska produkter och EMC.

Tecknad symbol av elanläggning i en byggnad.

Elanläggningar

Inom detta område hittar du regler som gäller dig som anläggningsinnehavare. Reglerna innehåller bland annat krav på fortlöpande kontroll av anläggningar och krav på hur elanläggningar ska vara utförda och skötas. För vissa anläggningar finns också krav på anmälan och drifttillstånd.

Regler om elanläggningar

Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

Elinstallationsarbete

Här hittar du de regler som gäller för elinstallationsföretag, men också mer allmänna bestämmelser som omfattar alla som utför elinstallationsarbete.

Regler om elinstallationsarbete

Tecknad symbol på kvinnlig elektriker.

Auktorisation

Inom detta område hittar du bland annat vilka regler som gäller för att kunna ansöka om auktorisation som elinstallatör och vad som krävs för att få vara ett företags elinstallatör för regelefterlevnad. Reglerna innehåller också de krav som finns för att få utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt.

Regler om auktorisation

Tecknad symbol på glödlampa med stickkontakt.

Elektriska produkter

I detta område finns regler som gäller för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter som utgör elektrisk materiel, apparater och leksaker. Det finns bland annat krav på hur produkterna ska vara utförda och märkta samt krav på dokumentation. Här finns både regler som beslutats av EU och regler som endast gäller i Sverige.

Regler om elektriska produkter

Tecknad symbol föreställande elektromagnetiska störningar.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Inom detta område hittar du de samlade kraven för elektromagnetisk kompatibilitet när det gäller utrustning, oavsett om det gäller apparater eller fasta installationer. Kraven gäller de som tillhandahåller utrustning, men det finns också regler som gäller den som använder utrustningen.

Regler om EMC

Senast granskad: 2022-12-01