En person dammsuger bland saker utspridda på golvet.

Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Har du en elektrisk produkt som blivit farlig eller börjat brinna? Uppfyller den inte de krav som ställs på en elektrisk produkt. Upplever du att den stör annan utrustning?

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter som finns i handeln, hos tillverkare och hos importörer. Marknadskontrollen avser elsäkerhet och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll på ett urval av de produkter som anmäls 

Bedömningen som inspektören gör beror på vilken typ och grad av risk produkten bedöms kunna innebära. När vi väljer att inte kontrollera produkten beror det alltså på en kombination av omständigheter som exempelvis att produkten eller företaget som säljer produkten inte finns på marknaden, att risken för skada är mycket låg eller att bristen i produkten inte bedöms vara en säkerhetsbrist.

Om du är missnöjd med en produkt

Elsäkerhetsverket arbetar för ett elsäkert och störningsfritt Sverige. Det innebär att vi inte arbetar med att ta tillvara enskilda konsumenters intressen. Om du, som konsument eller näringsidkare, är missnöjd med en elektrisk produkt som du äger ska du vända dig till inköpsstället.

Vad kan du göra själv?

Du måste själv se till att du bara använder produkter som är säkra, hur produkten används är ditt ansvar. Elsäkerhetsverket kontrollerar bara ett mindre urval av alla produkter på marknaden, så det är viktigt att du tar ditt ansvar och slutar använda produkter som du misstänker är farliga att använda, samt att du kontaktar säljaren.

Kontakta säljaren

Det finns flera skäl att ta kontakt med säljaren. Säljaren behöver kunna vidta åtgärder om en produkt är farlig och du har möjlighet att kunna ta tillvara på dina intressen som konsument.

Skadeförebyggande åtgärder

Säljaren är enligt produktsäkerhetslagen skyldig att vidta skadeförebyggande åtgärder och för att säljaren ska kunna göra detta är det viktigt att du kontaktar säljaren och lämnar den information som du lämnat till oss i din anmälan.

Dina rättigheter som konsument

Konsumentköplagen gäller när du som konsument köpt en produkt av en näringsidkare. Om det är fel på produkten kan du enligt konsumentköplagen kräva att felet avhjälps, kräva ny produkt, ersättning för reparation m.m. Oavsett vad felet är ska du vända dig till säljaren så snart du har upptäckt felet.

För mer information om hur du klagar på en vara se Konsumentverkets Klagoguide. Du kan också vända dig till din kommuns konsumentvägledning, för mer information se Konsumentverkets webbplats.

Märkskylten har den information vi behöver

När du anmäler en produkt till Elsäkerhetsverket är det viktigt att vi får korrekt och fullständig information om produkten. Uppgifterna som efterfrågas hittar du på den så kallade märkskylten som oftast finns bakpå eller under apparaten. Vissa produkter såsom kyl- och frysskåp samt fläktar kan ha märkskylten på insidan.

Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Du kan lämna din anmälan anonymt. Tänk på att om du vill vara anonym ska du inte lämna din e-postadress. Inskickad anmälan blir en offentlig handling. 

Beskriv produkten (steg 1 av 6)

Inköp av produkten (steg 2 av 6)

Brister hos produkten (steg 3 av 6)

Hantering av personuppgifter (steg 4 av 6)

När du skickar in en anmälan till Elsäkerhetsverket kan du välja att vara anonym. Då ska du inte lämna några uppgifter som gör att det går att identifiera dig, såsom namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

Om du lämnar personuppgifter i din anmälan behöver Elsäkerhetsverket behandla dem. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Vad gör vi med dina personuppgifter?
De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att via e-post skicka en bekräftelse till dig att vi har tagit emot din anmälan samt för att Elsäkerhetsverket vid behov ska kunna kontakta dig för att få ytterligare upplysningar om ärendet. 

Din anmälan kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter

Lämna inte känsliga personuppgifter
Tänk på att aldrig lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller någon annan i de fritextfält som finns i anmälan. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa.

Kontaktuppgifter (steg 5 av 6)

Granska och skicka (steg 6 av 6)

Vill du skicka in följande information?

Om du vill göra ändringar använder du tillbaka-knappen längst ner i formuläret.

Typ av produkt:

Varumärke eller fabrikat: 

Modell eller artikelnummer: 

Serienummer eller EAN-kod: 

Tillverkare eller importör: 

Är produkten CE-märkt?: 

Drivs produkten av batterier?: 

Har produkten en stickkontakt?: 

Har produkten en spänningsomvandlare?: 

Ytterligare information om produkten: 

Inköpsställe: 

Inköpsår: 

Pris: 

Brister: 

Jag som anmäler är elinstallatör:

E-postadress: 

Bifogade dokument: De dokument som du eventuellt har bifogat kommer att synas i den bekräftelse du får via e-post (om en e-postadress har angetts)

Kontakt

Sidansvarig: Patrik Espino Colin