Munstycke på dammsugare med strumpbeklädda fötter i bakgrunden.

Anmäl en elprodukt

Om du har en elektrisk produkt som är farlig, inte uppfyller kraven eller om du upplever att den stör annan utrustning, kan du anmäla produkten till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll på ett urval av de produkter som anmäls 

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter, vilka produkter som kontrolleras beror på vilken typ och grad av risk produkten bedöms kunna innebära. När vi väljer att inte kontrollera en produkt beror det på en kombination av omständigheter som exempelvis att produkten eller företaget som säljer produkten inte längre finns på marknaden, att risken för skada är mycket låg eller att bristen i produkten inte bedöms vara en säkerhetsbrist.

Om du är missnöjd med en produkt

Elsäkerhetsverket arbetar för ett elsäkert och störningsfritt Sverige. Det innebär att vi inte i första hand arbetar med att ta tillvara enskilda konsumenters intressen. Om du, som konsument eller näringsidkare, är missnöjd med en elektrisk produkt som du äger ska du i första hand vända dig till inköpsstället. Vi har tagit fram en broschyr med mer information vad som gäller när en produkt har brister och vilka rättigheter du har som köpare.
När du har köpt en produkt som har brister(pdf, 2,7MB)

Du kan även vända dig till konsumentverket eller din kommuns konsumentvägledning för mer information om hur du klagar på en vara och vilka rättigheter du har som konsument.

Så här gör du för att anmäla en produkt

Om du har en produkt som inte uppfyller kraven och som du misstänker är farlig ska du sluta använda den och i första hand kontakta säljaren.

Du kan också skicka in en anmälan till oss via vår e-tjänst. När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett marknadskontrollärende ska startas. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

E-tjänsten anmäl en farlig eller störande produkt

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Kontakt