Krav för AL

För att få en auktorisation lågspänning, AL, ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

AL-auktorisation omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Med lågspänning avses en nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC).

Utbildning

För att uppfylla utbildningskravet för en AL-auktorisation ska du med godkänt resultat ha gått en utbildning som omfattar de kunskaps- och färdighetskrav som framgår i bilaga 1 i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Mer övergripande information om utbildningar vid ansökan om auktorisation kan du läsa om på sidan Utbildning.

Praktisk erfarenhet

För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet för en AL-auktorisation ska du ha arbetat med el i minst fyra år. Observera att:

  • Du i minst två år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar (obligatoriskt).

  • Du har möjlighet att delvis (upp till max två år) tillgodoräkna dig annat arbete med el. Arbetet måste omfatta något av kunskapsområdena i bilaga 1 eller 2 i auktorisationsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2017:4).

  • Om du har gått din utbildning i Sverige kan din praktiska erfarenhet vara gjord i Sverige eller i ett annat EES-land eller Schweiz. Har du gått din utbildning utomlands måste minst halva den praktiska erfarenheten vara gjord i Sverige, resterande tid får lov att vara gjord i ett annat EES-land eller Schweiz.

Om man uppfyller kravet på praktisk erfarenhet för en auktorisation A kan även den kombinationen godtas vid en ansökan om auktorisation AL.

Mer övergripande information om praktisk erfarenhet vid ansökan om auktorisation kan du läsa om på sidan Praktisk erfarenhet. Där framgår också hur erfarenheten ska intygas.

Utländska meriter

Om du har en auktorisation som elinstallatör i ett annat EES-land eller Schweiz kan du ansöka om en motsvarande auktorisation i Sverige. Detta enligt Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Observera att du måste ha tillstånd att utföra alla typer av elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar i det andra EES-landet eller Schweiz för att uppfylla kraven för en AL-auktorisation.

Mer övergripande information om erkännande av yrkeskvalifikationer och vad som gäller om du har utländska meriter kan du läsa om på sidan Utländska meriter.

Senast granskad: 2021-04-26