Insidan av en torktumlare.

Installation av el i tvättstuga

Tvättstugor har särskilda krav på installationer och material, vilka måste ha ett säkert skydd mot vatten. Tänk också på att torktumlare kan utgöra en brandrisk. Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete.

En tvättmaskin eller torktumlare som är fast ansluten ska installeras av ett registrerat elinstallationsföretag. Om maskinerna har en vanlig stickpropp kan du däremot ansluta dem själv. För övrigt elarbete i tvättstugor, anlita ett registrerat elinstallationsföretag. 

IP-beteckning

Elmateriel i torra utrymmen ska normalt ha en IP-beteckning på IP 2X. Elmateriel i till exempel grovkök och klädtvättrum som är placerad så att den kan bli utsatt för överstrilning med vatten ska som lägst ha IP-beteckningen IP X4.

IP-beteckningen är en sifferkod som anger vilket skydd som finns mot inträngande av fasta föremål eller av vatten i en kapsling. Den första siffran anger hur bra kapslingen står emot inträngande fasta föremål som till exempel damm. Siffran noll betyder att den är helt oskyddad medan siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.

Den andra siffran anges med ett värde från noll till åtta och talar om hur väl en kapsling står emot vatten. Siffran noll betyder att den inte har något skydd mot vatten och siffran åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.

Torktumlare

Var noga med att rengöra torktumlarens filter regelbundet. Luddet som samlas där kan minska luftflödet och försämra kylningen av elementet vilket kan leda till en brand.

Senast granskad: 2022-11-23