Lag och rätt

Här kan du läsa mer om de regler som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och de regler som Elsäkerhetsverket själva beslutar om.

Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet (EMC) bygger på flera olika lagar. Dessa lagar är elsäkerhetslagen, leksakslagen och lagen om elektromagnetisk kompabilitet. Regeringen har beslutat om förordningar som innehåller mer detaljerade regler inom varje område. Dessa förordningar innehåller regler om anläggningar och anordningar, elinstallationsföretag, elinstallatörer, elektrisk materiel, elektromagnetisk kompatibilitet och leksaker. Produktsäkerhetslagen gäller utöver de särskilda regler för produkter som finns.

Ny lag från 1 juli 2017

Den 1 juli började den nya elsäkerhetslagen att gälla, och de delar av ellagen som rör elsäkerhet upphörde då. Så här ser regelverket ut nu:

Du hittar mer information om regelverket under Gällande regler.

Elsäkerhetsverkets regelarbete

Under Lag och rätt hittar du också information om Elsäkerhetsverkets regelarbete och du kan också läsa författningskommentarer, konsekvensutredningar och ta del av de föreskrifter som är upphävda och därför inte gäller längre.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Karin Sjöberg