Diariet

Ett diarium är en förteckning som Elsäkerhetsverket och andra myndigheter är skyldiga att föra över inkomna och upprättade handlingar. I diariet kan du ta del av de ärenden vi arbetar med.

Uppgradering av webbdiariet

Elsäkerhetsverkets webbdiarium är för närvarande stängt på grund av uppgradering och beräknas öppna igen den 27 april 2018. Du är istället välkommen att höra av dig till registrator för att få hjälp med sökningar och utdrag. Se kontaktuppgifter nedan.

Beställ kopior från diariet

Vill du beställa kopior från Elsäkerhetsverkets diarium? Förutom nedanstående avgifter kan portokostnad och postförskottsavgift tillkomma. För mer information om diariefrågor, kontakta vår registratur.

Avgifter för kopior

  • 1 till 9 sidor är gratis
  • 10 sidor kostar 50 kronor
  • Fler än 10 sidor kostar 50 kronor plus 2 kronor per sida.

Kontakta registrator

Telefon 010-168 05 20

registrator@elsakerhetsverket.se 

Telefontid för utlämnande av allmänna handlingar är 08.00-12.00 alla vardagar.

Sidansvarig: Annika Enocsson