Diariet

Ett diarium är en förteckning som Elsäkerhetsverket och andra myndigheter är skyldiga att föra över inkomna och upprättade handlingar. I diariet kan du ta del av de ärenden vi arbetar med.

Tecknad symbol med dokument och förstoringsglas

I vårt webbdiarium hittar du inkomna och upprättade ärenden och handlingar genom att söka på diarienummer, rubrik, datum eller avsändare/mottagare. Du kan även få upp en lista över den senaste veckans ärenden och handlingar.

Till Elsäkerhetsverkets webbdiarium

Beställ kopior från diariet

Vill du beställa kopior från Elsäkerhetsverkets diarium? Förutom nedanstående avgifter kan portokostnad och postförskottsavgift tillkomma. För mer information om diariefrågor, kontakta vår registratur.

Avgifter för kopior

  • 1 till 9 sidor är gratis
  • 10 sidor kostar 50 kronor
  • Fler än 10 sidor kostar 50 kronor plus 2 kronor per sida.

Kontakta registrator

Telefon: 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se 

Telefontid för utlämnande av allmänna handlingar är 08.00-12.00 alla vardagar.