• Skriv ut

Diariet

Ett diarium är en förteckning som Elsäkerhetsverket och andra myndigheter är skyldiga att föra över inkomna och upprättade handlingar. I diariet kan du ta del av de ärenden vi arbetar med. Vi har ett webbdiarium där du kan söka ärenden och bevaka hur ett ärende fortlöper.

Vårt webbdiarium uppdateras varje natt. I webbdiariet kan du söka ärenden och handlingar från den 1 januari 2011 och framåt. Om du söker äldre handlingar eller vill beställa kopior, vänligen kontakta vår registratur.

Hur du söker i vårt webbdiarium

I webbdiariet kan du söka på det som du är intresserad av. De fält som finns att söka på är:

  • diarienummer
  • ärenderubrik
  • datum
  • handläggare och avsändare/mottagare

Du kan också få fram en lista på gårdagens eller den senaste veckans ärenden.

Till Elsäkerhetsverkets webbdiarium

Beställ kopior från diariet

Du är välkommen att beställa kopior från Elsäkerhetsverkets diarium. Förutom nedanstående avgifter kan portokostnad och postförskottsavgift tillkomma. För mer information om diariefrågor, kontakta vår registratur.

Avgifter för kopior

  • 1 till 9 sidor är gratis
  • 10 sidor kostar 50 kronor
  • Fler än 10 sidor kostar 50 kronor plus 2 kronor per sida.

Kontakta registrator

Telefon 010-168 05 20

registrator@elsakerhetsverket.se 

Telefontid för utlämnande av allmänna handlingar är 08.00-12.00 alla vardagar.

Länkar

Sidansvarig: Helén Bergman
Publicerad: 2009-02-19
Senast uppdaterad: 2017-10-17