En julstjärna lyser i ett fönster.

Julbelysning

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för bränder och elchock i jultid. Vissa ljusslingor med transformator har till exempel en speciell typ av kontakt som kan vara farlig om den används på fel sätt.

Märkning

När du köper ljusslingor eller andra elprodukter ska du se till att de har märketikett och är CE-märkta. På etiketten ska det bland annat stå vem som tillverkat den, vilken typ av lampor som ska användas och om produkten kan användas utomhus.
CE-märket på elprodukter

Om du är osäker på om produkten får användas utomhus - titta efter IP-klass. IP-klassen talar om hur bra produkten skyddar mot exempelvis vatten och damm. För att använda en ljusslinga som kan placeras på mark utomhus gäller IP-klassen IP44 eller högre siffervärde.
IP-klasser för märkning av fuktskydd

Kontrollera dina juleljus

Kontrollera att sladd och kontakt är hela på dina elektriska julsaker, vare sig du köper nya eller plockar fram gamla. Om du ser sprickor eller något annat som ser trasigt ut så är det viktigt att det lagas innan produkten används. Ta hjälp av en fackman om du inte vet hur du ska göra. Gamla ljusslingor som legat ihoprullade en längre tid kan ha tagit skada eftersom plasten som skyddar torkar med tiden. Har du använt produkten utomhus kan väder ha förstört de skyddande delarna.

Rakapparatssladdar och ljusslingor

Kontakten på en del ljusslingor passar i uttaget som finns på en rakapparatssladd. Om en 12-voltsslinga kopplas till ett vägguttag genom en rakapparatssladd istället för genom en transformator blir det för hög spänning och brandrisken ökar.

Trasiga lampor

Ljusslingor av den typen där du inte kan byta ut lampor som gått sönder kan vara farliga. Om en eller ett par lampor går sönder innebär det att spänningen ökar på resten av lamporna, som blir varmare och brandrisken ökar. Använd inte en trasig ljusslinga utan kasta den om den har en trasig lampa som du inte kan byta själv.

Checklista

  • Om du köper en ljusslinga med transformator, tänk på vilken typ av kontakt den har.
  • Titta efter CE-märkningen. Är produkten CE-märkt uppfyller den EU:s säkerhetskrav.
  • Märketikett ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare och IP-klass som visar om produkten kan användas utomhus. IP44 eller högre siffervärde gäller för att produkten ska stå emot påfrestningarna med vatten, vind och kyla.
  • Se efter att sladd och kontakt är hela och att det inte finns några sprickor.
  • Tänk på att inte placera ljusslingor nära lättantändligt material.
  • Släng ljusslingor med trasiga lampor om du inte kan byta ut dem.
  • Om det medföljer en bruksanvisning så ska den vara på svenska.
Senast granskad: 2024-02-07