Byta sladdströmbrytare

Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara armaturer. Du får byta dessa bara om du vet hur du ska göra. Är du det minsta osäker ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Dra ur stickproppen

Kom ihåg att alltid dra ur stickproppen från vägguttaget innan du påbörjar arbetet.

Så här gör du - steg för steg

1. Locket på sladdströmbrytaren hålls fast med en snäppanordning. Ta bort locket genom att bryta lätt med en skruvmejsel.

2. Kapa isoleringen så att koppartrådarna sticker ut 6-7 millimeter. Tvinna sedan koppartrådarna noga.

3. Böj till de båda ledarna och för in dem under anslutningsskruvarna. Inga koppartrådar får sticka utanför. Dra åt skruvarna ordentligt. Tryck sedan in sladden så att ledarna böjs och ytterisoleringen kommer under avlastningsklämman.

4. Skruva fast avlastningsklämman och sätt på locket.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-06-16