Stor matvaruaffär med ledlysrör i taket.

LED-lysrör

Som användare är du alltid ansvarig för att förvissa dig om att den produkt du använder är säker.

När en konverteringssats installeras i en äldre armatur så är tillverkaren av konverteringssatsen ansvarig för att armatur och rör tillsammans och var för sig uppfyller all relevant lagstiftning efter ombyggnad. Det innebär att den ska uppfylla de säkerhetskrav som gäller idag, vilket kan vara högre krav än vad som gällde när armaturen först köptes. Tillverkaren är också ansvarig att tillhandahålla instruktioner som är så tydliga att konverteringen görs på det sätt man avsett.

Den som gör själva konverteringen är skyldig att följa instruktionerna. Om det är uppenbart att armaturen inte kommer att uppfylla säkerhetskraven efter konvertering får man inte genomföra den utan ska istället lämna tillbaka dem till tillverkaren. I det avseendet kan det vara bra att anlita en fackman för jobbet eftersom de är kunniga och kan se fler fel än en lekman, men det är fortfarande tillverkaren av konverteringssatsen som är ansvarig om slutprodukten inte uppfyller lagkraven.

Anläggningsinnehavaren har alltid ansvar för sin anläggning och ska se till att det en konvertering till LED utförs i enlighet med tillverkarens instruktioner. 

När det gäller retrofit LED-lysrör så har användaren ansvar för att följa tillverkarens instruktioner.

Om du är användare av lösa CE-märkta rör och installerar dem i en armatur enligt eget huvud är du själv ansvarig för säkerheten hos armaturerna du modifierat.

Senast granskad: 2024-02-07