Hus på villagata.

För dig som äger en egen villa eller ett fritidshus

Äger du egen villa, radhus eller fritidshus? Då är du också innehavare av bostadens elanläggning och ansvarig för att den och alla anslutna elprodukter är säkra och används på ett säkert sätt.

Som ägare och innehavare är du ansvarig för att elanläggningen inte har några fel och brister som gör att någon kan komma till skada eller utsättas för fara. Till elanläggningen hör alla fast installerade produkter som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar, strömbrytare, vägguttag och elcentral.

Du är också ansvarig för att de elprodukter som du ansluter till elanläggningen är hela och används på rätt sätt. Det gäller allt från lampor, laddare, spis och tvättmaskin till skarvsladdar och grenuttag.

Genom fortlöpande kontroller tar du reda på i vilket skick din elanläggning och dina elprodukter befinner sig i och vad som behöver åtgärdas. Du som innehavare ansvarar för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.

Den fortlöpande kontrollen bör bestå av flera olika moment som sker med olika omfattning och intervall. Hur ofta du ska göra din fortlöpande kontroll beror på hur gammal din elanläggning är, i vilken miljö elanläggningen finns och hur du använder den.

En rekommendation är att gå igenom hela elanläggningen och den elektriska utrustningen minst en gång per år. Tänk dock på att du måste anpassa kontrollerna utifrån förutsättningarna i just din elanläggning. Det innebär exempelvis att ju äldre din elanläggning är, desto oftare behöver du kontrollera den. Ta gärna hjälp av den checklista som vi har tagit fram för kontroll av elanläggningar i bostäder.

Ditt ansvar för elarbeten

Du är också ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hyra eller hyra ut villa och fritidshus

Om du äger en villa eller ett fritidshus som du ska hyra ut, är du fortfarande innehavare av elanläggningen och ansvarig för att den är säker.

Om du hyr eller hyr ut din villa eller fritidshus är det viktigt att ha koll på hur ansvaret för elanläggningen och utrustningen ska fördelas mellan ägare och hyresgäst. Det kan därför vara en god idé att skriva ner hur till exempel elanläggningen och den elektriska utrustningen ska skötas och hur fel och brister ska tas om hand.

Det finns ett krav att du som innehavaren ska ha dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen av elanläggningen. Detta krav gäller inte för privata bostäder. När kravet på dokumenterade rutiner inträder för privata bostäder utgår från omfattningen av uthyrningen. Individuella bedömningar måste alltid göras och det är den huvudsakliga användningen som är avgörande. Hur stor del av året hyrs huset ut? Till vilka summor uppgår intäkterna? Nyttjas stugförmedlare? Detta är några faktorer som kan beaktas för att avgöra om rutiner ska dokumenteras.

Du kan läsa mer om det på följande sidor:

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-12-01