Nyrenoverat badrum med spotlights i taket.

Installation av el i bad- och duschrum

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en miljö där det finns fukt och många jordade föremål. Anlita därför alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete i bad- och duschrum.

Anlita ett elföretag

Ska du renovera eller reparera något i badrummet? I bad- och duschrum och andra våta miljöer är risken för elolyckor större än i bostadens övriga rum. Därför ska du alltid anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket, när du vill göra elinstallationer i badrummet. Du kan enkelt kolla upp om ett elföretag är registrerat hos oss via vår e-tjänst Kolla Elföretaget.
E-tjänsten Kolla elföretaget

Särskilda krav på fuktskydd

Alla elektriska produkter som används i badrummet måste vara anpassade för att klara av fukten som finns där. Elmateriel och elprodukter som ska användas i bad- eller duschrum måste därför vara märkta med rätt IP-klass. Vilken IP-klass elmateriel eller produkter ska ha beror på var i utrymmet de ska installeras – i vilken zon.

Våtrum såsom badrum och duschrum är indelade i zoner, eller områden, där särskilda regler gäller för hur installationer ska göras. Zonerna är definierade utifrån hur mycket vatten som kan förekomma i de olika delarna av badrummet. Nära duschen eller badkaret är den blötaste zonen. Där måste alla elinstallationer vara fast anslutna, det vill säga inga apparater med stickpropp får förekomma där.
Principen är: ju fuktigare eller blötare, desto högre fuktskydd (IP-klass) ska elmateriel eller produkter ha.

LÄS MER: IP-klasser för märkning av fuktskydd

Vägguttag i badrum

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera får registrerade elinstallationsföretag installera uttag för 230 volt i bad- och duschrum, om uttagen är skyddsjordade. Uttagen måste också skyddas av en jordfelsbrytare och får bara placeras på vissa platser i badrummet. 

Dra inte in en skarvsladd i badrummet

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd som är ansluten i ett eluttag i ett annat rum, till exempel för hårfön eller tvättmaskin. Det är farligt och kan leda till olyckor, eftersom det finns risk att uttaget inte skyddas av jordfelsbrytare.

Använd bara uttagen till det de är avsedda för

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En del uttag får till exempel bara användas till rakapparater. Dra ut sladden ur vägguttaget när du inte använder apparaterna i badrummet. På så sätt undviker du att till exempel barn använder dem felaktigt.

Bubbelbadkar och ångduschar

Som konsument kan du köpa bubbelbadkar eller duschar med funktioner som kräver elektrisk anslutning. Dessa produkter ska vara gjorda för fast anslutning; de ska alltså inte ha stickpropp för anslutning till ett vanligt vägguttag. Badkaret eller duschen ska också vara CE-märkt.

Om du har köpt en dusch eller ett badkar med funktioner som behöver ström för att fungera, hör av dig till ett registrerat elföretag som kan installera det åt dig.

Vanliga frågor om el i badrum

Senast granskad: 2021-03-10