Sladdar

För få eluttag leder ofta till en mängd långa sladdar som lätt trasslar ihop sig. Sladdar som hamnar i kläm och skadas kan bli farliga. Ett sätt att undvika sladdhärvorna är att låta installera fler vägguttag. Nya vägguttag får endast installeras av ett elföretag.

Ett vanligt problem är även att sladdar torkar eller spricker på grund av att de är för gamla. Risken finns också att den yttre isoleringen släpper i fästet till stickproppen eller själva produkten, vilket då måste lagas.

Sladdar med skyddsjord

Stickproppar och sladduttag med skyddsjordledare

Sladdar för skyddsjordade produkter ska ha minst tre ledare. den gröngula skyddsjordledaren är till för att rädda liv när det blir fel. Skyddsjordledaren är ansluten till jordskruven som sitter på jordblecket. Jordskruven är märkt med jordtecknet.

Skyddsjord symbol.jpg

Symbol för skyddsjord.

Ett livsfarligt misstag är att ansluta skyddsjordsledaren till ett av stiften på en stickpropp eller till en av kontakthylsorna i ett sladduttag. ytterligare ett farligt misstag är att använda en ojordad sladd till en produkt som ska ha skyddsjordning. Är du det minsta osäker - kontakta ett elföretag.

Senast granskad: 2024-02-07