DCL stickproppar och uttag till belysning.

DCL-uttag och stickproppar

Från och med den 1 april 2019 gäller nya regler för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som gäller inom hela EU vilket innebär nya stickproppar och uttag till våra taklampor.

För dig som privatperson betyder detta att de stickproppar och uttag till lampor som vi använder idag fasas ut. Köper du en ny lägenhet kan det redan idag vara den nya sortens lamputtag installerade så dina gamla taklampor inte passar.

Varför byta stickpropp och uttag till taklampor?

Anledningen till nya regler för stickproppar och uttag till taklampor är att det har sett väldigt olika ut inom EU med hur lampor ansluts till elnätet. Ofta saknas en stickpropp, vilket försvårar montering. Med en gemensam standard att följa blir det enklare att både importera och exportera på en europeisk marknad. Säkerheten ökar bland konsumenter i andra länder som idag bara har ledningar som sticker ut i taket. De nya lampdonen är jordade eller dubbelisolerade och ska även vara CE-märkta som betyder att tillverkaren går i god för att produkten är tillverkad enligt de regler som finns.

Lång utfasningstid

En utfasningsperiod startades 2009, och den 1 april 2019 upphörde den gamla standarden för lampdon att gälla. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen och anläggningsinnehavare, som exempelvis villaägare, möjlighet till en smidig övergång.

Elen i mitt hus saknar jord

Om du bor i ett hus som är utan jord så är det god idé att planera för jordning. Om du bor i ett hem du inte äger så är det bra att starta en dialog med fastighetsägaren om byte till jord. DCL-proppar och uttag kan inte användas utan jord. Äldre ojordade lamputtag är fortsatt tillåtna att finnas på marknaden i renoveringssyfte.

Senast granskad: 2020-03-30