Händer som håller i en avbruten kabel

Gör en anmälan

Till oss kan du anmäla produkter, elanläggningar eller elinstallationsföretag, beroende på vad det är för brister som du har upptäckt. Du kan också anmäla olyckor och tillbud orsakade av elektrisk ström.

Har du en elektrisk produkt som blivit farlig eller börjat brinna? Uppfyller den inte de krav som ställs på en elektrisk produkt? Upplever du att den stör annan utrustning? Här gör du en anmälan.
Anmäl en elprodukt

Har du varit med om en elolycka eller tillbud? Glöm inte att anmäla det till Elsäkerhetsverket.
Anmäl en elolycka eller tillbud

Har du upptäckt brister i en elanläggning? Gör en anmälan till Elsäkerhetsverket.
Anmäl brister i en elanläggning

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att ett företag eller en auktoriserad elinstallatör brister i sina rutiner, gör du en anmälan till oss.
Anmäl ett elinstallationsföretag

Olagligt elinstallationsarbete är straffbart och ska därför polisanmälas.
Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete