Händer som håller i en avbruten kabel

Gör en anmälan

Till oss kan du anmäla produkter, elanläggningar eller elinstallationsföretag, beroende på vad det är för brister som du har upptäckt. Du kan också anmäla olyckor och tillbud orsakade av elektrisk ström.

Sidansvarig: Elisabet Ek