Kvinna med ipad pratar med två hantverkare i ett rum som håller på att renoveras.

När du anlitar ett elinstallationsföretag

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Då finns det en del saker du behöver tänka på. Framför allt ska du kontrollera att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretaget.

 • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget får utföra den typ av elarbete som du behöver hjälp med. Du kan enkelt kolla upp detta i vår söktjänst Kolla elföretaget.
 • När du har kontrollerat att företaget finns i vårt register kan du även be dem visa upp sitt egenkontrollprogram. Alla registrerade elinstallationsföretag ska ha ett sådant dokument, som bland annat beskriver företagets organisation, vilka kompetenser de har och vilka typer av arbeten de får utföra.
 • Ta in anbud från flera olika elföretag innan du bestämmer dig och skriv gärna ett avtal som tydliggör vad ni har kommit överens om. Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du undertecknar det.
 • Ibland kan det vara svårt att veta vad som faktiskt behöver göras på din elanläggning. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag redan i planeringsfasen.
 • Spara dokumentationen av de elinstallationsarbeten som utförs och vem som har gjort vad i din elanläggning. Det kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
 • Anlita aldrig ett oregistrerat elinstallationsföretag. Om företaget saknas i vårt register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, ska du inte anlita dem. Anmäl företaget till oss om du misstänker att något inte står rätt till. 

Vem ansvarar för vad?

Om du äger din villa, fritidshus eller lägenhet är du innehavare av en elanläggning och därmed också ansvarig för att den är säker. När du anlitar ett elinstallationsföretag är det därför viktigt att hålla koll på vem som ansvarar för vad när arbete utförs på anläggningen.

 • Du är ansvarig för att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada.
 • Du är ansvarig för att ge elinstallationsföretaget den information de behöver om anläggningen för att de ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Hur omfattande informationen behöver vara beror på hur komplex och utsträckt din anläggning är och vilka komponenter den har. Ett exempel på information som du behöver lämna är gruppförteckningen till elcentralen.
 • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att utföra de elinstallationsarbeten som ska göras och säkerställa att allt arbete som utförs uppfyller gällande krav.
 • Elinstallationsföretaget är ansvarigt för att dokumentera och märka upp elanläggningen i de delar där arbetet utförts och överlämna dokumentationen till dig.
 • I vissa fall krävs också skyltning av anläggningen. Även här ansvarar elinstallationsföretaget för att se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med de skyltar som är nödvändiga.
Senast granskad: 2022-12-01