Kvinna i ett bibliotek med ledlysrör i taket.

Retrofit LED-lysrör

Armaturer som lämpar sig för retrofit-montering har en induktiv ballast, även kallad drossel. Vid retrofit-montering ska vanligtvis lysrörets glimtändare bytas ut mot en så kallad LED-tändare.

Byte av glimtändare mot en LED-tändare betraktas inte som ändring av armaturens konstruktion. Användningen av en LED-tändare även kallad LED-starter, får inte innebära att säkerhetsnivån sänks och den får inte vara den enda väsentliga säkerhetskomponenten i armaturen.

De retrofit LED-lysrör som säljs på marknaden ska uppfylla kraven i lagstiftningen gällande säkerhet och EMC. LED-lysrör ska vara CE-märkta och tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om att LED-lysröret uppfyller kraven i alla tillämpliga direktiv:

  • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
  • EMC-direktivet 2014/30/EU
  • RoHS-direktivet 2011/65/EU
  • Ekodesigndirektivet 2009/125/EG

Retrofit LED-lysrör ska vara märkta enligt standard och ha säkerhets-, monterings- och bruksanvisningar på svenska. Installation och användning av lysröret enligt anvisningarna ska vara säkert. För retrofit LED-lysrör tillämpas säkerhetsstandarden SS-EN 62776.

Retrofit LED-lysrör ska ha samma tekniska egenskaper som de traditionella lysrör som används i armaturen som exempelvis rörets vikt, dimensioner och rörets driftstemperatur enligt standarden.

Ansvaret för risker i retrofit-installationer som utförts enligt anvisningarna ligger på den tillverkare, importör eller distributör som har släppt ut retrofit LED-lysrören på marknaden.

Vid montering av retrofit-lysrör gäller den befintliga lysrörsarmaturens CE-märkning och andra certifieringsmärkningar. Armaturen kan återställas för användning med traditionella lysrör genom att endast byta ut LED-tändaren mot en glimtändare. 

Senast granskad: 2022-11-23