Kvinna med telefonheadset.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Om du inte hittar det du letar efter på vår webbplats, är du välkommen att ringa oss för att få svar på din fråga. Du kan också använda vårt webbformulär för att snabbt få hjälp av någon av våra medarbetare.

Vi kan hjälpa dig med frågor om:

 • auktorisation som elinstallatör
 • registrering av elinstallationsföretag
 • lagar och föreskrifter om elarbete och elsäkerhet
 • vår marknadskontroll och anläggningstillsyn
 • elektriska produkter (konsumentfrågor)
 • allmänna handlingar

Frågor vi inte kan svara på

För följande frågor har vi inte möjlighet att ge dig ett svar. Här hänvisar vi istället till andra myndigheter och organisationer.

 • Har du frågor om eller vill ha ett godkännande av en elinstallation, eller önskar du detaljanvisningar om hur en elinstallation ska utföras, rekommenderar vi dig att kontakta ett elinstallationsföretag. Kom ihåg att kontrollera att företaget finns i vårt register. Det gör du enkelt i vår e-tjänst Kolla elföretaget. Arbetar du inom elyrket och behöver en standard kan du köpa den av SEK (Svensk Elstandard).

 • Elsäkerhetsverket gör inga besiktningar av elanläggningar. Den tillsyn som vi utför vänder sig i första hand till innehavaren av en elanläggning, för att se om det finns brister i hur anläggningen hanteras. En elbesiktning utförs i regel av en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag. För mer information om vad vår tillsyn omfattar, se sidan Tillsyn av elanläggningar.

 • Har du frågor om standarder rekommenderar vi dig att kontakta en utbildare eller konsult inom området. Hos SEK (Svensk Elstandard) och SIS (Svenska Institutet för Standarder) kan du köpa standarder och handböcker.

 • Om du är tillverkare eller importör och har frågor om produkters märkning och standarder, rekommenderar vi dig att kontakta en konsult inom området eller ett testhus. Elsäkerhetsverket godkänner inte produkter som släpps ut på marknaden. Behöver du en standard kan du köpa den hos SEK (Svensk Elstandard) eller SIS (Svenska Institutet för Standarder).

 • Vi har inte möjlighet att göra en förhandsbedömning av din elutbildning och praktiska erfarenhet. Det prövas först när du har gjort en ansökan om auktorisation och betalat in ansökningsavgiften. Mer information hittar du på Så ansöker du om auktorisation.

 • ECY-certifikat utfärdas av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. Frågor om certifikatet besvaras av dem. Mer information hittar du på ECY:s webbplats.

 • Om du har frågor om avtal, tvister och reklamationer om till exempel en köpt tjänst eller produkt, rekommenderar vi dig att kontakta Konsumentverket via Hallå konsument eller konsumentrådgivaren i din kommun.

 • Tecknad symbol med frågetecken i pratbubbla.

  Ställ en fråga till oss

  Använd vårt webbformulär under Frågor och svar för att få snabbast möjliga svar från någon av våra medarbetare.

  Till webbformuläret (Ställ en fråga)

  Senast granskad: 2024-02-05