Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen.

Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa.

Elsäkerhetsrådets ledamöter

 

Elisabet Falemo
Elsäkerhetsverket, ordförande

Johanna Rosenlind
Energiföretagen

Torben Vincentsen
Arbetsmiljöverket

Maria Brogren
Sveriges Byggindustrier

Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard

Johan Martinsson
Installatörsföretagen

Stina Wallström
IKEA, Älmhult

Mikael Schmidt
Swedac

Tina Nordling
Svenska Elektrikerförbundet

Christian Sandell
Svensk Försäkring

Sidansvarig: Elisabet Ek