Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets expertråd med företrädare för våra samarbetspartners.

Rådet har 9 ledamöter som utses av generaldirektören som också är rådets ordförande. Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa.

Anders Persson, ordförande
Elsäkerhetsverket

Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard

Cecilia Axelsson
Installatörsföretagen

Ulf Melin
EON

Staffan Moberg
Svensk Försäkring

Tomas Jansson
Svenska Elektrikerförbundet

Monica Björk
Byggmaterialhandlarna

Kia Wiklundh
Totalförsvarets forskningsinstitut

Senast granskad: 2023-05-29