Hus på en gata.

För dig som har en egenägd lägenhet

På senare år har det blivit allt vanligare med så kallade ägarlägenheter. Som ägare av en sådan lägenhet är du i regel också innehavare av bostadens elanläggning och ansvarig för att den är säker.

Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform som infördes i Sverige 2009. Ägaren är själv ansvarig för att både elanläggningen och de elprodukter som är anslutna till anläggningen inte har några fel och brister som gör att någon kan komma till skada eller utsättas för fara. Genom fortlöpande kontroller tar du reda på i vilket skick din elanläggning och dina elprodukter befinner sig och vad som behöver åtgärdas.

Det finns inga regler som säger hur ofta kontrollerna ska ske, men säkerheten ökar med tätare kontroller. Kontrollernas omfattning och intervall ska vara anpassade till elanläggningen och utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning.

Vi rekommenderar att du går igenom elanläggningen och den elektriska utrustningen minst en gång per år. Tänk dock på att du måste anpassa kontrollerna utifrån förutsättningarna i just din elanläggning. Det innebär exempelvis att ju äldre elanläggningen är och ju hårdare slitage den utsätts för, desto oftare behöver du kontrollera den. Ta gärna hjälp av den checklista som vi har tagit fram för kontroll av elanläggningar i bostäder.

LÄS MER: Checklista för kontroll av elanläggning

Det finns också en gränsdragning mellan den enskilda lägenheten och gemensam egendom, som till exempel stamledningar och gemensamma utrymmen. För sådan gemensam egendom är samfälligheten innehavare.

Elanläggningen i samfällighetens gemensamma utrymmen ska också fortlöpande kontrolleras. Det är samfälligheten som ansvarar för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och vara dokumenterade.

Du ansvarar för dina egna elprodukter

Du är själv ansvarig för att kontrollera, underhålla och använda de elprodukter som du ansluter till lägenhetens elanläggning på ett korrekt sätt. Det gäller allt från lampor, laddare och hushållsapparater till skarvsladdar och grenuttag. Ansvaret omfattar i regel också produkter som exempelvis spis, kyl och frys, diskmaskin och tvättmaskin samt elmateriel som till exempel vägguttag och strömbrytare. Ditt ansvar gäller oavsett om produkterna är anslutna med stickpropp i ett uttag eller om de är fast anslutna till elanläggningen.

Ditt ansvar för elarbeten

Förutom ansvaret för din elanläggning och dina elprodukter, har du också ansvar för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hyra eller hyra ut en egenägd lägenhet

Om du hyr eller hyr ut en ägarlägenhet är det viktigt att ha koll på hur ansvaret för elanläggningen och elprodukterna ska fördelas mellan ägare och hyresgäst.

Innehavaren ansvarar för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning. Hyr du ut en egenägd lägenhet kan du omfattas av kravet på att rutinerna för den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras. Du kan läsa mer om det på följande sidor:

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-12-01