Frågetecken står på ett trägolv och lutar mot en vägg.

Vanliga frågor om störningsfri el

Här hittar du som privatperson svar på vanliga frågor om EMC och störningsfri el. Du kan även själv ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

Tecknad symbol med frågetecken i pratbubbla.

Var skickar jag min fråga?

Har du en fråga till oss? Använd vårt webbformulär för att få snabbast möjliga svar från någon av våra medarbetare. 

Till webbformuläret (Ställ en fråga)

Vanliga frågor om EMC

 • Förkortningen EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. EMC är ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer fungerar tillsammans i samma miljö. Elprodukter och elinstallationer ska helt enkelt inte störa, eller bli störd av annan elektrisk utrustning.

  EMC är en förutsättning i vårt moderna samhälle då vi är allt mer beroende av avancerad elektroteknik.

 • Bristande EMC kan bero på fler orsaker. En vanlig störkälla är äldre apparater där elektroniska komponenter åldrats och förlorat sin funktion. Störningar kan då uppstå plötsligt och komma från en äldre apparat som aldrig tidigare haft problem.

  Fler vanliga orsaker till bristande EMC är fel i konstruktion eller tillverkning av en produkt, produkten håller dålig kvalité, produkten är inte tillräckligt tålig för den miljö där den används samt bristande elinstallationsarbete.

  När du anlitar ett elinstallationsföretag

 • Bristande EMC kan vara svårt att upptäcka. Om du märker att din elutrustning helt plötsligt börjar bete sig på ett konstigt sätt kan det vara ett tecken på att det rör sig om bristande EMC.

  Några vanliga exempel på bristande EMC kan vara:

  • lampor som blinkar oförklarligt,
  • solceller som stör din uppkoppling,
  • spishällen beter sig annorlunda samtidigt som du laddar din elbil,
  • ett surr från högtalarna hörs i samband med att en mobiltelefon används i närheten, eller att din
  • dator startar om självmant när en hiss i närheten används.

 • Det är du som är privatperson som är ansvarig för att dina elprodukter inte stör annan elutrustning.

  Störningsfri el - ditt ansvar

  Missa inte Elsäkerhetsverket checklista för att motverka problem med bristande EMC.

  Checklista för störningsfri el

 • Elektriska produkter och anläggningar som stör annan elektrisk utrustning har blivit allt vanligare i samhället. Detta till följd av att vi idag har en allt större mängd avancerad teknisk utrustning. För att du själv och andra i din omgivning inte ska drabbas av bristande EMC har Elsäkerhetsverket tagit fram en checklista om hur du kan motverka att bristande EMC uppstår.

  Checklista för störningsfri el

  För att hjälpa och underlätta dig som ska låta installera en elanläggning, exempel en solcellsanläggning, i ditt hem har SEK Svensk Elstandard tagit fram en checklista för EMC.

  Ny checklista för EMC

 • Det är delar i utrustningen hos solceller som orsakar störningar, till exempel optimerare och växelriktare.

  Solceller som stör

  Installation av solceller

 • Om du upplever att en elanläggning eller elprodukt stör annan elektrisk utrustning, kan du anmäla störningen till Elsäkerhetsverket via vår e-tjänst.

  Läs mer eller gör en anmälan: Anmäl en störande elanläggning eller elprodukt

 • Ja. Elektronik som är avsedd att användas inom industrin ska inte installeras i bostäder, då produkterna kan ge upphov till olika typer av störningar. Det finns två klasser som anger hur mycket elektromagnetiska störningar en produkt avger, klass A och klass B.

  Tyngre industrier, till exempel pappersbruk eller stålverk, är inte lika känsliga för störningar som till exempel bostäder. Här finns en större medvetenhet om att störningar finns och inte alltid kan undvikas. Produkter för industrin är utförda enligt klass A.

  Bostäder, men även kontor, butiker och liknande, är miljöer som är mer känsliga för störningar. Här ska man välja produkter utförda enligt klass B.

  Du som anläggningsinnehavare är den som har ansvaret för att rätt produkter hamnar på rätt plats i din elanläggning.

Senast granskad: 2022-11-22