Byta infälld strömbrytare

Du får själv byta en befintlig strömbrytare för högst 16 A, som är placerad i en egen kapsling eller dosa, om du vet hur du ska göra. Är du det minsta osäker ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Bryt strömmen

Stäng av strömmen innan du börjar. Kontrollera att den är bruten med exempelvis en lampa eller hårfön som du vet fungerar.

Så här gör du - steg för steg

1. Ta loss locket.

2. Lossa på skruvarna som håller fast insatsen och ta ut den. Om isoleringen på ledarna är sprucken - anlita ett elföretag.

3. Ta loss ledarna genom att lossa skruvarna.

4. Kontrollera att koppartrådarna är oskadade. Om de inte är det klipper du bort den skadade biten. Om det är skruvklämmor på insatsen ska du avisolera 11 millimeter och tvinna trådarna. Är det fjäderklämmor följer du anvisningarna på insatsen. 

5. Anslut ledarna och se till att inga koppartrådar sticker ut. Skruva sedan tillbaka insatsen i väggdosans fästring. Sätt på locket, slå på strömmen och testa att strömbrytaren fungerar.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-06-16