Byta infälld strömbrytare

Du får byta strömbrytare, med högst 16 A, själv om du vet hur du ska göra. Är du osäker kontakta ett elföretag.

Stäng av strömmen innan du börjar, kontrollera att den är bruten med exempelvis en lampa som du vet fungerar.

Så här gör du - steg för steg

1. Ta loss locket.

2. Lossa på skruvarna som håller fast insatsen och ta ut den. Om isoleringen på ledarna är sprucken - anlita ett elföretag.

3. Ta loss ledarna genom att lossa skruvarna.

4. Kontrollera att koppartrådarna är oskadade. Om de inte är det klipper du bort den skadade biten. Om det är skruvklämmor på insasten ska du avisolera 11 millimeter och tvinna trådarna. Är det fjäderklämmor följer du anvisningarna på insatsen. 

5. Anslut ledarna och se till att inga koppartrådar sticker ut. Skruva sedan tillbaka insatsen i väggdosans fästring. Sätt på locket, slå på strömmen och testa att strömbrytaren fungerar.