En äldre kvinna sitter och läser framför en öppen spis. Hon har en filt över knäna.

Elfiltar och värmedynor

Varje år inträffar flera olyckor med elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i filten eller i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan leda till en elektrisk stöt eller att de kan börja brinna.

Följ bruksanvisningen

Följ alltid bruksanvisningen när du använder en elektrisk produkt. I den framgår hur produkten ska användas. En elfilt eller värmedyna ska till exempel alltid användas under uppsikt, alltså inte när du sover.

För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att du följer instruktionerna i bruksanvisningen för hur elfilten ska vikas ihop. Veckla ut hela filten eller dynan när den ska användas så att temperaturregleringen fungerar som den ska.

Kontrollera märkning

Kontrollera att din elfilt eller värmedyna är CE-märkt. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. 

Är din värmedyna gammal?

Kontrollera att sladd och kontakt är hela och att de inte har några sprickor. Har du en elektrisk filt eller värmedyna som är äldre än tio år ska du fundera på att ersätta den med en ny, oavsett hur mycket eller lite den har använts. Även om dynan eller filten ser ny ut kan den skyddande isoleringen inne i produkten ha blivit försämrad. 

 

Senast granskad: 2024-02-07