Vy över Sveriges regeringsbyggnad.

Regeringsuppdrag

På den här webbsidan finns det regleringsbrev som beskriver aktuella regeringsuppdrag som Elsäkerhetsverket arbetar med.

I regleringsbrevet från regeringen finns de uppdrag som operativt styr Elsäkerhetsverkets verksamhet. Syftet med regleringsbrevet är att verkställa regeringens politik. Regleringsbrevet skickas till myndigheten senare delen av december och träder i kraft 1 januari och gäller året ut.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Elsäkerhetsverket (pdf, 2,3 MB)

Redovisning av regeringsuppdrag - Regelförenkling (pdf 0,3 MB)

Regeringsbeslut ändring av RB (pdf, 0,7 MB)

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Tidigare regeringsuppdrag

Senast granskad: 2024-03-20