Ung glad man sitter vid sin dator hemma med papper i handen.

Så ansöker du om auktorisation

För att få auktorisation som elinstallatör ansöker du om detta hos Elsäkerhetsverket. Du måste uppfylla ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet för att bli godkänd.

Tecknad symbol på kvinnlig elektriker.

Handläggningstid för auktorisation

Vid en ansökan om auktorisation som elinstallatör är vår målsättning att du ska få ett svar på din ansökan inom två månader.

Om du inte hör något från oss, kontrollera gärna din skräppost. Det händer att e-post från oss fastnar i spamfiltret hos vissa mottagare. Du kan även ringa oss på telefon 010-168 05 00. Knappa in alternativ 3, så får du prata med någon av våra medarbetare.

Elsäkerhetsverket gör inga förhandsbedömningar av din utbildning och praktiska erfarenhet, det prövas först när du gör en ansökan om auktorisation.

Följande handlingar ska skickas till Elsäkerhetsverket i samband med ansökan:

1. Ansökan

Själva ansökan görs via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om. Det är också viktigt att du bifogar dina utbildningsintyg och dina intyg om praktisk erfarenhet.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Här ansöker du

2. Utbildningsintyg

Bifoga kopior på intyg eller betyg över den utbildning du har, som är relevant för den auktorisationstyp du söker.

Mer information om utbildning

3. Intyg om praktisk erfarenhet

Bifoga intyg om praktisk erfarenhet, intygat på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. Observera att det finns olika blanketter beroende på om den praktiska erfarenheten:

  • är elinstallationsarbete som är utfört före eller efter den 1 juli 2017
  • är annat arbete med el
  • är utfört i annat EES land eller Schweiz

Mer information om praktisk erfarenhet

Utländska meriter

Vilka handlingar du ska skicka till Elsäkerhetsverket när du söker auktorisation på utländska meriter ser olika ut beroende på hur och var dina meriter har utfärdats.

Mer information om utländska meriter

Ansökningsavgift

När du ansöker om auktorisation måste du också betala en ansökningsavgift på 1 660 kronor. Avgiften ska betalas inom sju dagar efter att vi mottagit dina ansökningshandlingar.

Mer information om ansökningsavgiften

Krav

Kraven som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation ELSÄK-FS 2017:4. Du kan också läsa om kraven på vår webbplats.

Beslut

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara omkring två månader. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. Den kan också bli längre om du gör din ansökan under sommarmånaderna. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas det via brev.

Senast granskad: 2023-03-13