Illustration över en upplyst stad med vatten och vindkraftverk i bakgrunden.

Så påverkas du som anläggningsinnehavare

Den 1 december 2022 började Elsäkerhetsverkets tre nya föreskrifter för starkströmsanläggningar att gälla. Den här informationen beskriver övergripande vad förändringarna innebär, på vilket sätt du som anläggningsinnehavare kan påverkas, vad du behöver göra och var du hittar mer information.

Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för elsäkerheten och att personer och egendom inte kommer till skada på grund av el. Därför är det viktigt att du känner till vad det nya regelverket innebär. Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1–3).

Vad handlar de nya föreskrifterna om?

De nya föreskrifterna handlar om:

I de nya föreskrifterna har vi moderniserat språkbruket och uppdaterat hänvisningar till annan lagstiftning. Reglerna har också anpassats till den utveckling som sker i samhället för att säkra föreskrifterna för framtidens krav.

Hur påverkas du och vad behöver du göra?

Den största förändringen för dig som anläggningsinnehavare är att det från och med den 1 december 2022 ska finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll och att rutinerna ska tas fram utifrån en riskbedömning (ELSÄK-FS 2022:3). Observera att det sedan tidigare finns krav på att du som innehar en elanläggning ska kontrollera att din elanläggning och elektriska utrustning är säker, enligt elsäkerhetslagen.

Kom ihåg att samtliga starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2022:1-3) påverkar dig som är innehavare av en elanläggning. Det är ditt ansvar att se till att din elanläggning uppfyller kraven genom att:

  • Ta referenser och kontrollera så att elinstallationsföretaget som anlitas för att utföra elinstallationsarbetet har erforderlig kompetens och är registrerat hos Elsäkerhetsverket för den verksamhetstyp som elinstallationsarbetet avser.
  • Kontrollera elföretagets registrering i e-tjänsten Kolla elföretaget.

Utbildning och stöd

Senast granskad: 2022-12-06