Närbild på kablar ur ett vägguttag.

Kopplingen verksamhetstyp och auktorisation

Vilken typ av auktorisation krävs för vilken typ av elinstallationsarbete? Vi reder ut begreppen.

Ett företags egenkontrollprogram behöver bara beskriva de verksamhetstyper som företaget är verksamma inom. Om företaget exempelvis bara utför arbete inom lågspänning behöver företagets elinstallatör för regelefterlevnad inte ha en fullständig auktorisation.

Verksamhetstyper inom högspänning

För de verksamhetstyper som finns inom högspänning måste elinstallatören för regelefterlevnad ha full auktorisation, A.

Verksamhetstyper inom lågspänning

För de verksamhetstyper som finns inom lågspänning måste elinstallatören för regelefterlevnad ha endera full auktorisation, A, eller auktorisation för lågspänning, AL.

Begränsade verksamhetstyper

För vissa begränsade typer av arbeten som omfattar fast anslutning och losskoppling av utrustning (Maskiner, Värme- kyl- och ventilation, samt Hissar, portar och rulltrappor) krävs att elinstallatören för regelefterlevnad har endera full auktorisation, A, eller auktorisation för lågspänning, AL, eller begränsad auktorisation B.

Särskilda verksamhetstyper

För verksamhetstypen Kabelförläggning finns ett undantag från kravet på att ha en Elinstallatör för regelefterlevnad. Kravet på egenkontroll­program och registrering gäller fortfarande.

Senast granskad: 2019-11-25