En robotgräsklippare på grön gräsmatta.

Robotgräsklippare

Elektriska robotgräsklippare blir allt vanligare i trädgårdarna. Rätt använda bör de fungera bra men några saker kan vara värda att uppmärksamma.

Så fungerar det

Vid sidan av gräsklipparen finns en laddstation som förutom batteriladdning är kopplad till en elledning som markerar gränsen klipparen ska hålla sig inom. Tråden, som är lagd i en slinga runt tomten, skickar ut en signal som klipparen söker efter.

Risk för störningar

Om grannarna också har robotgräsklippare kan det krävas samarbete för att inte funktionen ska störas. Ibland kan klippare bli förvirrade av andras signaler, eftersom signalerna från trådslingan kan nå utanför den egna tomtgränsen. Då kan en lösning vara att öka avståndet mellan trådslingorna. Det förekommer också att bredband via ADSL störs om slingan ligger för nära en telefonledning. Försök alltid att lägga slingan så långt från främmande ledningar som möjligt eftersom de annars kan fånga upp och leda signaler vidare i onödan. Placera också slingan på avstånd från antenner.

Elsäkerhet utomhus

Som alltid när elektriska utrustningar används utomhus är det viktigt att tänka på elsäkerheten.  Laddstationen kräver anslutning till elnätet genom ett fast uttag utomhus. Se till att uttaget har petskydd och är skyddat av jordfelsbrytare. Att dra ut ledningar från uttag inomhus är alltid förenat med risker – gör inte det. Läs anvisningarna för att se om tillverkaren har några rekommendationer. Generellt är det alltid bra att undvika fukt och att placera kablar och utrustningar så de inte utsätts för skador. Kontrollera också delarna regelbundet, i synnerhet de delar som är anslutna till elnätet.

Vid eventuella problem:

  • Prova att öka avståndet till grannens trådslingor, avstånd till teleledningar, med mera.
  • Kontrollera om signalen till trådslingan kan stängas av vid laddning och då den inte klipper. Se bruksanvisningen.
  • Om slingan bryts någonstans fungerar det inte. Det brukar finnas en indikator på laddstationen.
  • Tänk på att bevara grannsämjan, problem är alltid lättare att lösa genom samarbete. I besvärligare fall kanske ni får komma överens om olika tider för klippning.
  • Kontakta försäljaren för hjälp.