Du är ansvarig för elen

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta installationen är säker. Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

Det är du som fastighetsägare som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar i väggar eller en spis. Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under en längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen.

Kolla upp elföretaget

Fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, installeras av en elinstallatör eller av ett elinstallationsföretag. Kommersiella elinstallationsarbeten måste utföras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Hyresrätt eller bostadsrätt

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta den som råder över anläggningen, vilken också är den som ansvarar för att felen ska åtgärdas. Med den som råder över anläggningen menas anläggningsinnehavaren, om det inte finns ett avtal som reglerar ansvaret som exempelvis din bostadsrättsförening.

Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna apparaterna är i gott skick.

Elbesikta din bostad

Vad sa mäklaren om elinstallationerna i ditt hem när du flyttade in? Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Anlita gärna någon som besiktigar din nya bostads elinstallationer. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. 

Via Svenska brandskyddsföreningen kan du få information om auktoriserade besiktningsmän.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Per Höjevik