Anmäl brister i elanläggning

Upptäcker du brister i en elanläggning kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Vid omedelbar personfara

Om du upptäcker brister som är så allvarliga att det finns en omedelbar personfara, en redan skedd elolycka eller en pågående brottslig handling, ska du istället ringa 112.

En elolycka ska även anmälas till Elsäkerhetsverket.
Anmäl en elolycka eller tillbud

Om du upptäcker olagligt elinstallationsarbete ska detta polisanmälas.
Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete

Så här gör du för att anmäla brister

Om du upptäcker brister i en elanläggning bör du först kontakta innehavaren av anläggningen i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs skickar du in en anmälan till Elsäkerhetsverket via formuläret nedan.

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattas beslut om ett tillsynsärende ska startas. Observera att Elsäkerhetsverket inte har befogenhet att utföra tillsyn i bostäder.

Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i formuläret. Adressen hittar du längst ner på sidan.

Webbformulär för anmälan

Kontaktuppgifter (steg 1 av 4)

Brister (steg 2 av 4)

Hantering av personuppgifter (steg 3 av 4)

När du skickar in en anmälan till Elsäkerhetsverket kan du välja att vara anonym. Då ska du inte lämna några uppgifter som gör att det går att identifiera dig, såsom namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

Om du lämnar personuppgifter i din anmälan behöver Elsäkerhetsverket behandla dem. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Vad gör vi med dina personuppgifter?
De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att via e-post skicka en bekräftelse till dig att vi har tagit emot din anmälan samt för att Elsäkerhetsverket vid behov ska kunna kontakta dig för att få ytterligare upplysningar om ärendet. 

Din anmälan kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter

Lämna inte känsliga personuppgifter
Tänk på att aldrig lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller någon annan i de fritextfält som finns i anmälan. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa.

Granska och skicka (steg 4 av 4)

Vill du skicka in följande information?

Om du vill göra ändringar använder du tillbaka-knappen längst ner i formuläret.

Ditt namn: 

Din e-postadress:

Namn på innehavaren av elanläggningen: 

Telefon och/eller e-post till innehavaren av elanläggningen: 

Adressen till platsen för elanläggningen: 

Brister: 

Bifogade dokument: De dokument som du eventuellt har bifogat kommer att synas i den bekräftelse du får via e-post (om en e-postadress har angetts).

Sidansvarig: Anders Richert