Hand slår på en automatsäkring

Anmäl brister i en elanläggning

Upptäcker du brister i en elanläggning kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Innan du gör en anmälan

Om du upptäcker brister i en elanläggning bör du först kontakta innehavaren av anläggningen i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs skickar du in en anmälan till Elsäkerhetsverket via vår e-tjänst. Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i e-tjänsten.

Tecknad symbol med kvinna och katt framför en laptop.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla brister i en elanläggning. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl brister i elanläggning

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett tillsynsärende ska startas. Observera att Elsäkerhetsverket inte har befogenhet att utföra tillsyn i bostäder.

Vid omedelbar personfara

Om du upptäcker brister som är så allvarliga att det finns en omedelbar personfara, en redan skedd elolycka eller en pågående brottslig handling, ska du istället ringa 112.

Senast granskad: 2024-01-24