Hand skruvar fast solceller på tak

Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. Du ska dessutom kunna tillhandahålla nödvändig information om din solcellsanläggning och skötseln av den till dem som ska arbeta med anläggningen.

För att kunna uppfylla kravet på fortlöpande kontroll av din solcellsanläggning krävs att du har fått drift- och skötselanvisningar från det elinstallationsföretag som utfört installationsarbetet. Du behöver därför försäkra dig om att företaget verkligen levererat all den dokumentation som behövs. Det kan även finnas särskilda anvisningar från tillverkaren i bruksanvisningarna, så se till att spara dessa. Om du köper en lägenhet, hus eller fastighet som redan har en solcellsanläggning är det viktigt att all nödvändig dokumentation följer med köpet.

Förutom det som står i dokumentationen bör du även kontrollera de punkter som oftast leder till fel i en solcellsanläggning. Du behöver också ta hänsyn till livslängden på de olika komponenterna och hur de påverkas av miljön.

Enklare kontrollpunkter som du kan utföra själv kan till exempel innehålla följande:

  • Se över larmindikatorer på omriktarna regelbundet.
  • Motionera lastfrånskiljare regelbundet (om detta krav finns från tillverkaren - gäller inte alla typer av lastfrånskiljare).
  • Motionera eventuella jordfelsbrytare regelbundet.
  • Kontrollera att inga synliga skador finns på solcellspanelerna.
  • Var uppmärksam på skador efter vintern (snölaster och eventuell skottning).
  • Titta efter tecken på att komponenter kan läcka in vatten.
  • Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.

Du kan även anlita ett elinstallationsföretag för att genomföra en mer omfattande kontroll. Denna behöver dock inte göras lika ofta som de egna kontrollerna. Vad den djupare kontrollen kan omfatta finns beskrivet på sidan Underhåll och kontroll av solceller.

Senast granskad: 2023-01-11