Svartvit bild av en bangård. Flera tåg syns i bilden..

Elsäkerhetsverkets historia

Ellagen kom 1902 och året därpå, 1903 bildades Statens Elektriska Inspektion, det som senare kom att bli Elsäkerhetsverket.

Sedan dess har verksamheten växt och från att ha varit fyra inspektörer 1903 finns det i dag närmare trettio inspektörer vid myndigheten.

De första starkströmsföreskrifterna kom 1904 då Kommerskollegiets föreskrifter om elektriska anläggningar antogs. Dessa baserades på bestämmelser av Tarifföreningen (inrättad av försäkringsbranschen) och Svenska Teknologföreningen. År 1919 föreskrevs i den så kallade behörighetsförordningen att elektriska installationer endast får utföras av behöriga installatörer godkända av Kommerskollegium.

Verksamheten utlokaliseras

Som ett resultat av SOU 1963:69 Lokalisering av statlig verksamhet, utlokaliserades distrikten inom Statens Elektriska Inspektion från Gamla Stan i Stockholm till fem nya kontor. I samband med utlokaliseringen tillkom ett distrikt genom att det norra distriktet delades i två nya distrikt.

 • Södra distriktet inrättas i Hässleholm år 1964
 • Västra distriktet inrättas i Kristinehamn år 1967
 • Nedre norra distriktet inrättas i Hudiksvall år 1967
 • Övre norra distriktet inrättas i Skellefteå år 1967
 • Östra distriktet inrättas i Skärholmen i Stockholm år 1968

Under de följande åren hände följande:

 • 1973
  Elsäkerhetsmyndigheten överförs från Kommerskollegium till Statens industriverk, SIND.
 • 1983
  Statens energiverk, STEV, bildas och tar över elsäkerhetsbyrån och Statens Elektriska Inspektion.
 • 1991
  Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, tar över elsäkerhetsbyrån och blir även chefsmyndighet för Statens Elektriska Inspektion
 • 1993
  Elsäkerhetsverket bildas efter ett regeringsbeslut att samla elsäkerhetstillsynen inom Statens Elektriska Inspektion och dess dåvarande chefsmyndighet NUTEK i en myndighet. Elsäkerhetsverket skapas genom sammanslagning av den fem regionala enheterna inom Statens Elektriska Inspektionen samt elsäkerhetsbyrån vid NUTEK. Utredaren Lars Ljung blir verkets förste generaldirektör.
 • 1995
  Sverige går med i EU och CE-märkningen gör sitt intåg med tillhörande marknadskontroll.
 • 2000
  En organisatorisk förändring genomförs både på central och regional nivå. Distriktskontoren i Hudiksvall och Kristinehamn avvecklas.
 • 2005
  Regeringen beslutar om flytt av ledning, administration och produktsäkerhet från Stockholm till Kristinehamn.
 • 2008
  Elsäkerhetsverkets nya huvudkontor i Kristinehamn invigs av Värmlands landshövding Eva Eriksson.
 • 2017
  En ny elsäkerhetslag träder i kraft och det sker en reform av behörighetssystemet. Ansvaret för att elinstallationsarbete utförs korrekt flyttas från elinstallatörerna till elinstallationsföretagen. Elinstallatörer blir dessutom auktoriserade istället för behöriga. 
  Elsäkerhetsverket utses till Sveriges modernaste myndighet.
 • 2022
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda anpassas till den utveckling som skett på elsäkerhetsområdet. Den 1 december 2022 började Elsäkerhetsverkets tre nya föreskrifter för starkströmsanläggningar att gälla.
 • 2023
  Elsäkerhetsverket flyttar huvudkontoret till Nya Kyrkogatan 18 B i Kristinehamn.
Senast granskad: 2024-01-02