Närbild på kablar ur ett vägguttag.

Vad räknas som elinstallationsarbete?

Elinstallationsarbete kan förenklat beskrivas som allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget. Till elinstallationsarbete räknas också att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning.

Man brukar säga att elinstallationsarbete är arbete som avser att:

  • utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning.
  • fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning.
  • koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

En mer detaljerad definition av elinstallationsarbete finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:2)

Senast granskad: 2022-11-23