Sociala medier

Elsäkerhetsverket finns på Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube. Där kan du följa verkets verksamhet och ta del av information.

Om du vill kontakta Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket använder inte sociala medier för direktkommunikation. Vill du kontakta Elsäkerhetsverket i något ärende gör du det på verkets webbplats. 

När tar vi bort information?

Elsäkerhetsverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg i myndighetens kanaler för sociala medier, i normalfallet dock tidigast efter tre månader.

Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i Elsäkerhetsverkets diarium.

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan.

Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från mediet eller har överförts till diariet.

Dela innehållet på elsakerhetsverket.se

Alla sidor på elsakerhetsverket.se är möjliga att dela med sig av i olika sociala medier. Klicka på dela-funktionen och du får ett urval av medier att dela mot. Elsäkerhetsverket tillåter delning av allt material på webbplatsen – men vi är tacksamma om källan går att utläsa.

Våra kanaler

Välkommen att följa oss och/eller bli vän med Elsäkerhetsverket:

Dokument

Mer information

Sidansvarig: Elisabet Ek