Hand håller i mobiltelefon.

Sociala medier

Elsäkerhetsverket finns på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter och YouTube. Där kan du följa myndighetens verksamhet och ta del av senaste nytt.

Elsäkerhetsverket använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper. Vi använder dock inte sociala medier för direktkommunikation. Vill du kontakta Elsäkerhetsverket i ett ärende hittar du våra kontaktuppgifter på webbplatsen.

När tar vi bort information?

Stötande eller kränkande inlägg och kommentarer är inte tillåtna i Elsäkerhetsverkets sociala kanaler. Sådant innehåll tas bort med omedelbar verkan. Även känsliga eller sekretessbelagda uppgifter raderas, liksom reklam för produkter och tjänster från privata företag. Användare kan uteslutas från den aktuella sidan om sådant innehåll publiceras.

Om personuppgifter i sociala medier

Våra kanaler

Välkommen att följa oss i våra sociala kanaler:

Senast granskad: 2022-11-03