Gula skolbänkar på rad.

Högstadiet

Med energiomställningen får vi alltmer elektricitet i vår vardag. Men det handlar inte bara om att elinstallationer och elprodukter ska vara säkra, det är också viktigt att våra beteenden inte skapar onödiga risker. Exempel är att ladda mobilen eller elskotern under uppsikt och inte nära material som lätt kan börja brinna. Det är också viktigt när du handlar elprodukter att kolla så att CE-märket finns och om säljaren finns inom EU.

Tecknad symbol på kvinnlig elektriker.

Har du funderat över vad du vill läsa i gymnasiet?

Vi på Elsäkerhetsverket vill gärna lyfta el- och energiutbildningar och särskilt till dig som kvinna för att få en mer jämställd bransch. På den här sidan har vi samlat en rad olika intervjuer med kvinnor som arbetar med el och energi inom många olika områden. Vi hoppas att du kommer att inspireras!

Kvinnliga förebilder i elbranschen

Gör ett självtest om elsäkerhet

Testa dina kunskaper om elsäkerhet

Bli medveten konsument

Om företaget du handlar från inte finns inom EU så har du som konsument inte samma konsumentskydd. Tillverkare utanför EU har heller inte samma säkerhetskrav som vi har i Sverige. Några krav som finns för att en produkt ska få säljas i Sverige är att:

 • Den ska vara anpassad för 230 Volt som vi har i våra eluttag.
 • Det ska vara en svensk stickpropp, en produkt får inte säljas om det krävs en adapter för att den ska fungera.
 • Bruksanvisningen ska vara på svenska.
 • Det ska finnas ett CE-märke.
 • Tillverkarens eller importörens adressuppgifter ska finnas på produkten. Det räcker inte med enbart ett telefonnummer eller en e-postadress. 
 • Det ska finnas en typbeteckning, ett nummer som gör produkten spårbar. Detta är viktigt om det skulle visa sig vara fel på produkten och den måste återkallas från konsument.
Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Risker i närmiljön

Det är viktigt att du som arbetar i förskoleverksamhet är uppmärksam på elsäkerheten i de lokaler där barnen vistas:

 • Håll sladdar utom lekräckhåll.
 • Plocka bort elapparater som ser ut som leksaker och kan locka till farlig lek.
 • Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd.
 • Kontrollera att alla vägguttag, strömbrytare, stickkontakter och sladdar är hela.
 • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste.
 • Undvik att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning i elnätet.
 • Lämna inte kvar sladdar som inte används, till exempel cd-spelaren eller förlängningssladden, i eluttaget.
 • Köp enbart apparater och leksaker med CE-märkning.
Senast granskad: 2023-12-07