Man står i ett kök med en läsplatta och penna i handen.

Kontrollera din elanläggning

För att din elanläggning ska vara säker över tid måste du fortlöpande kontrollera och underhålla den. På så sätt tar du reda på i vilket skick din anläggning befinner sig och vad som behöver åtgärdas.

Med ”fortlöpande kontroll” menas att du ska kontrollera och säkerställa att din elanläggning alltid är säker mot personskador och sakskador. Kontrollen minskar också risken för att din elanläggning får oönskade fel som leder till att den inte fungerar som den ska. Kravet på fortlöpande kontroll gäller för alla typer av elanläggningar, allt från den enskilda villan till den stora industrifastigheten.

Det är ditt ansvar som anläggningsinnehavare att göra fortlöpande kontroller och se till att de brister som upptäcks också åtgärdas. För att underlätta för dig har vi tagit fram en praktisk checklista som du kan följa när du kontrollerar anläggningen i din bostad.

Checklista för kontroll av elanläggning

Hur ofta behöver jag kontrollera elanläggningen?

Hur ofta du ska göra din fortlöpande kontroll beror bland annat på hur gammal din elanläggning är och hur du använder den. En rekommendation är att gå igenom anläggningen minst en gång per år. Ju äldre din elanläggning är, desto oftare behöver du kontrollera den.

Om du bor i ett äldre hus ska du vara extra uppmärksam. Även om uttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är inte heller anpassade till dagens användning av elprodukter, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Elmateriel har en begränsad livslängd och därför bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen.

Gör en elbesiktning

För att kunna kontrollera din elanläggning är det viktigt att du först skaffar dig en grundläggande kännedom om anläggningen. Det kan du göra genom att låta en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag genomföra en elbesiktning. En sådan ingår normalt inte i en vanlig besiktning. Detta är extra viktigt om du flyttar in i ett hus med en äldre elanläggning eller ett hus som byggts ut eller byggts om i olika omgångar. Undersökningar som vi gjort visar att 3 av 10 hushåll utför olagligt elinstallationsarbete, vilket medför stora risker för brand och elchock.

LÄS MER: Köpa och elbesikta hus

Åtgärda fel och brister

Om du upptäcker fel eller brister när du kontrollerar din anläggning är det viktigt att du också åtgärdar dem. Allvarliga brister ska åtgärdas omedelbart. Mindre allvarliga fel och brister ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål, beroende på hur stor risken för skada är. Om du misstänker att elanläggningen inte längre är säker att använda, ska den genast tas ur drift så att en mer noggrann kontroll kan genomföras. Detta innan det händer en olycka.

Senast granskad: 2020-04-18