Två yngre flickor leker med sladdar vid ett vägguttag.

Vad gör en elanläggning säker?

Lagstiftningen säger att det är du som innehavare av en elanläggning som ansvarar för att den är säker och inte kan orsaka skador på människor och egendom. Du är också ansvarig för att anläggningen fungerar väl med sin omgivning och inte orsakar störningar. Men vad är det egentligen som gör en elanläggning säker och störningsfri?

Lite förenklat kan man säga att det finns tre grundläggande saker som gör en elanläggning säker och fri från störningar:

  • Att anläggningen är byggd enligt gällande regler och av personer med rätt kompetens.
  • Att anläggningen används på det sätt som den är byggd för och anpassad till.
  • Att anläggningen fortlöpande kontrolleras och underhålls så att den förblir säker över tid.
Tecknad symbol av en bok och en glödlampa.

Handbok för innehavare av elanläggningar

Som innehavare av en elanläggning har du ett stort ansvar. Du behöver ha kännedom om både din anläggning och om det regelverk som du förväntas följa. Vi har tagit fram en handbok för att underlätta för dig att ta ditt ansvar.

Ladda ner vår handbok för innehavare av elanläggningar

Anläggningen ska vara byggd på rätt sätt

Anläggningen ska vara säkert byggd

För att en elanläggning ska vara säker ska den vara byggd på ett säkert sätt och enligt gällande regler för hur den ska utföras. Den som bygger eller reparerar en elanläggning behöver känna till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de standarder som finns på området. Det är genom standarderna det mer i detalj framgår hur elanläggningen ska byggas för att vara säker. Det är bara registrerade elinstallationsföretag som får bygga eller reparera en elanläggning.

Anläggningen ska vara byggd så att störningar undviks

För att en elanläggning inte ska orsaka störningar, eller själv drabbas av störningsproblem, är det viktigt att de produkter som används vid installationen väljs med omsorg. Produkterna ska även vara avsedda för att användas i den aktuella miljön, till exempel en bostadsmiljö. Lika viktigt är att de installeras på rätt sätt och på rätt plats, där de inte stör annan känslig utrustning. När arbetet är klart ska elinstallationsföretaget överlämna dokumentation och underlag till dig över de installationer som utförts. Dokumentationen är ett ”kvitto” på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler både vad gäller elsäkerhet och EMC, som är ett annat ord för störningsfrihet.

Anläggningen ska vara anpassad till platsen

Det är viktigt att redan i planeringsfasen göra en analys av vilka förutsättningar som finns på den plats där anläggningen ska byggas – och anpassa elinstallationerna efter det. Det kan till exempel handla om att kontrollera att anläggningen inte kommer att störa eller störas av andra fasta installationer eller utrustningar i närheten. Detta är något som ditt elinstallationsföretag ska kunna hjälpa dig med. De ska också dokumentera på vilket sätt den fasta installationen är anpassad till sin omgivning och överlämna denna dokumentation till dig när arbetet är klart.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare

Som innehavare av elanläggningen är det ditt ansvar att säkerställa att allt arbete på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens. Här kan du ta hjälp av vår e-tjänst Kolla elföretaget. I e-tjänsten kontrollerar du att elinstallationsföretaget som du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Bostäder" eller "Elproduktionsanläggningar", alternativt för typen "Begränsad lågspänning".

Om du vill veta om din elanläggning är byggd på ett säkert och störningsfritt sätt kan du även anlita något att göra en elbesiktning. För att kunna ta ditt ansvar för elanläggningen är det viktigt att ha all dokumentation om anläggningen på plats.

Anläggningen ska användas på rätt sätt 

För att en elanläggning ska vara säker och fri från störningar måste den användas på ett säkert sätt och till det som den är byggd för och anpassad till. Om användandet förändras, till exempel om du vill ladda din nyinköpta elbil, kan det betyda att elanläggningen behöver uppdateras för att vara säker. Detsamma gäller om du till exempel bygger ut din solcellsanläggning eller kompletterar den med nya komponenter. Då är det viktigt att få reda på hur dessa delar förändrar EMC-egenskaperna hos anläggningen, så att den inte börjar orsaka störningar.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare

Att fortlöpande kontrollera att anläggningen bara används till det som den är byggd för och anpassad till. Om användningen förändras måste du ta reda på om elanläggningen behöver uppdateras och, om så är fallet, se till att uppdateringarna görs av ett elinstallationsföretag.

Anläggningen ska förbli säker och störningsfri över tid

För att en elanläggning ska förbli säker och störningsfri över tid måste den fortlöpande kontrolleras och underhållas. Fel och brister behöver åtgärdas och skadade och slitna delar repareras eller bytas ut.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare

Att göra fortlöpande kontroller av elanläggningen och se till att de brister som upptäcks åtgärdas. Här kan du ta hjälp av vår checklista för kontroll av elanläggningar i bostäder (se länk nedan).

Om du vill fördjupa dig

För dig som vill fördjupa dig i de grundläggande säkerhetskraven för en elanläggning, hittar du dessa i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1 (kapitel 3). För mer information kring innehavarens ansvar att fortlöpande kontrollera sin anläggning, finns Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3. Information om standarder finns på SEK Svensk Elstandards webbplats. Vilka lagar och regler som gäller för EMC hittar du på sidan Regler om EMC.

Senast granskad: 2022-12-01