Två yngre flickor leker med sladdar vid ett vägguttag.

Vad gör en elanläggning säker?

Lagstiftningen säger att det är du som innehavare av en elanläggning som ansvarar för att den är säker och inte kan orsaka skador på människor och egendom. Men vad är det egentligen som gör en elanläggning säker?

Lite förenklat kan man säga att det finns tre grundläggande saker som gör en elanläggning säker:

  • Att anläggningen är byggd enligt gällande regler och av personer med rätt kompetens.
  • Att anläggningen används på det sätt som den är byggd för och anpassad till.
  • Att anläggningen fortlöpande kontrolleras och underhålls så att den förblir säker över tid.

Anläggningen ska vara byggd på ett säkert sätt

För att en elanläggning ska vara säker ska den vara byggd på ett säkert sätt och enligt gällande regler för hur den ska utföras. Den som bygger eller reparerar en elanläggning behöver känna till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de standarder som finns på området. Det är genom standarderna det mer i detalj framgår hur elanläggningen ska byggas för att vara säker. Det är bara registrerade elinstallationsföretag som får bygga eller reparera en elanläggning.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare:

Att säkerställa att arbete på elanläggningen utförs av personer med rätt kompetens. Här kan du ta hjälp av vår e-tjänst Kolla elföretaget. I e-tjänsten kontrollerar du att elinstallationsföretaget som du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Bostäder". Om du vill veta om din elanläggning är säkert byggd kan du även anlita något att göra en elbesiktning.

Anläggningen ska användas på ett säkert sätt 

För att en elanläggning ska vara säker måste den användas på ett säkert sätt och till det som den är byggd för och anpassad till. Om användandet förändras, till exempel genom att du börjar ladda din nyinköpta elbil i ett vanligt uttag, kan det betyda att elanläggningen behöver uppdateras för att vara säker.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare:

Att fortlöpande kontrollera att anläggningen bara används till det som den är byggd för och anpassad till. Om användningen förändras måste du ta reda på om elanläggningen behöver uppdateras och, om så är fallet, se till att uppdateringarna görs av ett elinstallationsföretag.

Anläggningen ska förbli säker över tid

För att en elanläggning ska förbli säker över tid måste den fortlöpande kontrolleras och underhållas. Fel och brister behöver åtgärdas och skadade och slitna delar repareras eller bytas ut.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare:

Att göra fortlöpande kontroller av elanläggningen och se till att de brister som upptäcks åtgärdas. Här kan du ta hjälp av vår checklista för kontroll av elanläggningar i bostäder (se länk nedan).

Om du vill fördjupa dig

För dig som vill fördjupa dig i de grundläggande säkerhetskraven för en elanläggning, hittar du dessa i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:1 (kapitel 3). Information om standarder finns på SEK Svensk Elstandards webbplats.

Du kan också läsa mer om ditt ansvar som anläggningsinnehavare i vår publikation Handbok för innehavare av elanläggningar

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv hemma, och vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag för.

Till Kopplasäkert.se