Leksakståg och barnhand.

Elsäkerhet i förskolan

Genom att hålla koll på möjliga risker kan du som förskolpedagog själv påverka elsäkerheten i barnens närmiljö. Gör deras omgivning tryggare genom att lära dem att tänka till i situationer som kan vara farliga.

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Risker i närmiljön

Det är viktigt att du som arbetar i förskoleverksamhet är uppmärksam på elsäkerheten i de lokaler där barnen vistas:

  • Håll sladdar utom lekräckhåll.
  • Plocka bort elapparater som ser ut som leksaker och kan locka till farlig lek.
  • Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd.
  • Kontrollera att alla vägguttag, strömbrytare, stickkontakter och sladdar är hela.
  • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste.
  • Undvik att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning i elnätet.
  • Lämna inte kvar sladdar som inte används, till exempel cd-spelaren eller förlängningssladden, i eluttaget.
  • Köp enbart apparater och leksaker med CE-märkning.

Bilderbok hjälper barnen att förstå vad el är

I boken ”Amanda undrar över el” råkar Amanda ut för ett strömavbrott hemma. Det väcker många frågor och Amanda bestämmer sig för att ta reda på mer. Det här är en bilderbok för barn 3-6 år, men fungerar även bra för äldre barn. Den har många fina och informativa illustrationer som det är lätt att prata kring. Vi får veta hur el fungerar och varför det både är viktigt och farligt för oss.

Boken är framtagen av Energiföretagen Sverige och kan beställas via bokhandlare eller direkt från Energiföretagen Sverige.

Mer information om boken på Energiföretagens webbplats

Senast granskad: 2023-12-01