Hand håller i en mobiltelefon nära en radiomast.

EMC - elektromagnetisk kompatibilitet

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att arbeta för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

EMC är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en elektrisk utrustning. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lagar, förordningar och föreskrifter.

Ett exempel på EMC är att elektriska produkter, som till exempel mikrovågsugnen i köket, inte ska stråla ut sådan elektromagnetisk störning att det inte går att lyssna på radio med bra ljudkvalitet samtidigt som man använder produkten. Ett annat exempel på EMC handlar om vägguttaget därhemma, där variationen i spänningen inte får avvika för mycket från den nominella nivån 230 volt för att anslutna produkter ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Det började med radion

Från början handlade EMC uteslutande om radiostörningar. Redan i radions barndom hade man problem med radiostörningar och radio och EMC har hängt ihop sedan dess. I takt med den tekniska utvecklingen har EMC fått en allt större betydelse och växt i omfattning. Fler elektriska produkter skapar fler störningsfenomen och vi har samtidigt blivit beroende av trådlös kommunikation.

Elektrostatisk urladdning

De flesta av oss tycker att det kan vara obehagligt att få en "stöt" när vi tar i något efter att exempelvis ha gått på en heltäckningsmatta eller klivit ur bilen. Det är emellertid mindre känt att detta är ett EMC-fenomen och att även elektronisk utrustning kan påverkas, och till och med förstöras, av urladdningar från statisk elektricitet, så kallad ESD (Electro Static Discharge).

I kraven för att CE-märka en utrustning enligt EMC-direktivet krävs att den är konstruerad att klara vissa ESD-krav som anges i standarder.

EMC-direktivet

Det är viktigt att skydda vår radiomiljö, precis som all annan miljö. Radiomiljön skyddas genom EMC-direktivet (2014/30/EU), som hänvisar vidare till harmoniserade standarder. Standarderna anger mätmetoder och kravnivåer för att avgöra om skyddskravet i EMC-direktivet uppfylls. Detta skyddskrav omfattar emission och immunitet. Det innebär att utrustning ska ha rimlig tålighet mot elektromagnetiska störningar (immunitet) och dessutom inte avge elektromagnetiska störningar med för hög nivå (emission). Att hålla emission och immunitet inom rimliga gränser är centralt för EMC.

Kontakt

Emma Bergström

Handläggare EMC
Telefon: 010-168 05 50
E-post: emma.bergstrom@elsakerhetsverket.se

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Mer information

Senast granskad: 2021-10-25