AA-batterier på rad

Kontrollera och underhåll ditt batterilager

Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada.

Du ska dessutom kunna tillhandahålla nödvändig information om ditt batterilager och skötseln av det till dem som ska arbeta med anläggningen. 

Håll koll på dokumentationen

För att kunna uppfylla kravet på fortlöpande kontroll krävs att du har fått drift- och skötselanvisningar från det elinstallationsföretag som utfört installationsarbetet. Du behöver därför försäkra dig om att företaget verkligen levererat all den dokumentation som behövs. Det kan även finnas särskilda anvisningar från tillverkaren i bruksanvisningarna, så se till att spara dessa. Om du köper en lägenhet, hus eller fastighet som redan har ett batterilager är det viktigt att all nödvändig dokumentation följer med vid köpet.

LÄS MER: Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Var uppmärksam på avvikelser

Ett batterilager av litiumjontyp sköter sig normalt självt och ska vara säkert, men man behöver vara uppmärksam på larm och avvikande drifttillstånd. Ett åldrande batterilager blir inte farligt bara för att det förlorar kapacitet. Men skulle man känna lukten av nagellack eller Plastic Padding i batteriutrymmet indikerar det att någon eller några celler har ventilerat och att batteriet inte längre är säkert. Även om batterilagret i det skedet stängs ner finns risk för att skadade celler självantänder. Anlita därför omedelbart ett elinstallationsföretag om batterilagret indikerar fel, så att de kan åtgärda problemet.

LÄS MER: Säkerhetsrisker med batterilager

Det är också viktigt att hålla temperaturen och ventilationen någorlunda stabil i det utrymme där batterilagret är installerat. Laddning vid temperaturer under fryspunkten kan skada batteriet och ge ett mycket instabilt batteri som riskerar kortslutning. Laddning vid höga temperaturer påverkar främst livslängden på batteriet.

Senast granskad: 2022-11-23