Tomma stolar i föreläsningssal

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial som lämpar sig för undervisning och yrkesvägledning inom elområdet. Syftet är att blivande elinstallatörer ska få kunskap om vad som gäller när det är dags att ta steget ut i arbetslivet.

Information om yrket - Auktorisation som elinstallatör

Utbildningsmaterialet "Auktorisation som elinstallatör" beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Tanken är att du ska kunna använda materialet i din undervisning eller yrkesvägledning av blivande elinstallatörer.

Materialet består av en utbildningspresentation (powerpoint) och en lärarhandledning. Handledningen innehåller vägledning till dig som lärare samt tips och förslag på fördjupad information. Här kan du själv välja ut de delar som passar bäst.

Ladda ner materialet kostnadsfritt

Handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen

Elsäkerhetsverket har även tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de nya reglerna för elinstallationsarbete som trädde i kraft den 1 juli 2017. Använd den gärna i din undervisning! Handboken går att ladda ner utan kostnad, eller om du vill beställa den i tryckt form för 100 kr/st.

Ladda ner eller beställ handboken "Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen"

Mer information

Senast granskad: 2020-11-19