Kvinnlig elinstallatör visar elledningar i taket för fundersam man i renoveringstagen.

Bygga och renovera

Är det dags att renovera hemma? Eller ska du kanske bygga nytt? Se till att alltid anlita ett registrerat elföretag för att utföra det elinstallationsarbete som behöver göras.

Innan du bestämmer dig för vilket elinstallationsföretag du ska anlita, ska du ta reda på om företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket och att de har rätt att göra det aktuella arbetet. För att få utföra elinstallationer i bostäder måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen "Bostäder". Det kollar du enkelt upp i vår e-tjänst Kolla elföretaget. Om företaget inte är registrerat hos oss arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Renovera och bygga ut

Om du tänker renovera hemma kan det innebära att du behöver göra ändringar i din elanläggning. Det gäller till exempel om ett sovrum ska göras om till badrum. Om du ska bygga ut ditt hus kommer du troligtvis att behöva utvidga elanläggningen. Det innebär till exempel att nya ledningar ska dras samtidigt som din elcentral kan behöva byggas om eller kompletteras. Elinstallationsarbetet ska alltid utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Om du har en äldre elanläggning

Det finns inga regler som säger att en befintlig elanläggning måste ändras eller uppgraderas om det införs nya krav på säkerhet. Huvudregeln är istället att en elanläggning får vara utförd enligt de regler som gällde när anläggningen togs i bruk. Detta under förutsättning att anläggningen är i gott skick och att förhållandena inte har förändras på ett sätt som gör anläggningen farlig att använda, till exempel genom att du börjar använda din elanläggning på ett nytt sätt.

Om du bygger om eller utvidgar en gammal elanläggning ska ombyggnaden eller utvidgningen följa de nya kraven. Detsamma gäller om elanläggningens användning eller den omgivande miljön påverkas på ett sätt som har väsentlig betydelse på elsäkerheten. Då ska de nya bestämmelserna följas.

Tänk också på att din elanläggning behöver underhållas eftersom kablar, uttag och annat åldras och utsätts för slitage. Om du anlitar ett elinstallationsföretag i samband med utbyggnation eller renovering kan det vara klokt att låta företaget utföra en besiktning av hela din elanläggning. Då vet du i vilket skick din anläggning är i och vilka renoveringsåtgärder som behöver utföras. Det kan spara både liv och pengar då åldrande elanläggningar kan innebära risk för strömgenomgång och brand.

Bygga nytt

Du som ska bygga ett nytt hus eller annan typ av byggnad kommer som en del av nybygget också låta uppföra en elanläggning. Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för ditt byggprojekt. Det elinstallationsarbete som krävs för ditt bygge får dessutom bara utföras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen ”Bostäder”. När elanläggningen väl är på plats blir du innehavare och ansvarar för att anläggningen är säker.

Kraftledningar kan påverka ditt bygge

Det kan hända att andra elanläggningar påverkar ditt byggprojekt. Det gäller framförallt ledningar som går i luften, till exempel kraftledningar och kontaktledning för tåg. Om du ser en luftledning från platsen där du ska bygga, ta då alltid kontakt med den som äger ledningen. Ofta finns det en skylt på stolpen som berättar vem elnätsägaren är. Det är också viktigt att kontrollera att det inte finns kablar i marken som kan skadas eller skada den som gräver. På webbplatsen ledningskollen.se kan du snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar finns nergrävda.

Andra regler att känna till

Andra regler du behöver känna till i samband med ditt nybygge är till exempel regler om bygglov och byggande, entreprenadjuridik och affärsavtal. Du hittar mycket matnyttig information på Boverkets webbplats. Information finns även på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, se länk nedan.

Senast granskad: 2022-11-23