Europeiska unionens flagga i färg på ett dator-tangentbord.

CE-märket på elprodukter

CE-märket är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv.

CE-märketCE-märket ska finnas på alla elprodukter du köper, både de som tillverkats i Europa som de som importerats  från andra länder. Om du som privatperson har köpt en elprodukt från ett land utanför EU och EES, ansvarar du själv för att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.

CE-märket på en elektrisk produkt innebär bland annat:

  • att det ska finnas skydd mot elchock.
  • att det ska finnas skydd mot elbrand.
  • att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

CE-märkets utformning och placering

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne, vilket betyder "i överensstämmelse med EU-direktiven". CE-märket ska vara väl synligt och finnas kvar på produkten under hela dess förväntade livstid. Om produkten är väldigt liten är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen istället. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

EU-försäkran

Tillverkaren måste också upprätta en så kallad EU-försäkran för varje CE-märkt produkt. I den ska det vara tydligt enligt vilka EU-direktiv som produkten har CE-märkts.

Senast granskad: 2024-02-07