Information om anställningsbeslut

Beslut om anställning har den 12 april 2018 fattats i ärende 18EV797 "Rekrytering IT- och digitaliseringsstrateg Ref nr 2/2018". Anslaget på Elsäkerhetsverkets anslagstavla 2018-04-12.

Beslut om anställning har den 4 april 2018 fattats i ärende 18EV1233 "Rekrytering av registrator". Anslaget på Elsäkerhetsverkets anslagstavla 2018-04-04.

Överklagan

Om du vill överklaga beslut som finns angivet på denna sida kan du läsa om hur en överklagan går till via länken nedan. 

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm