För dig som är lärare

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. Du som utbildare behöver bland annat känna till vilka utbildningskrav som gäller för respektive auktorisation och vilka auktorisationer som krävs inom respektive verksamhetstyp.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har alla elinstallatörer nu en auktorisation istället för det som tidigare kallades behörighet. Det finns tre auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B. Beroende på vilken auktorisationstyp man har, har man rätt att utföra olika typer av elinstallationsarbeten. Mer information hittar du via länkarna nedan.

De nya reglerna påverkar även yrkesrollen. När man arbetar yrkesmässigt med elinstallationsarbete måste man ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som man får utföra för företagets räkning. Samtidigt har överinseendefunktionen upphört.

Handbok i undervisningen

Elsäkerhetsverket har tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de nya reglerna för elinstallationsarbete. Använd den gärna i undervisningen!

Handboken går att ladda hem gratis, se länk nedan. Du kan även beställa den i tryckt form för 100 kr/st. Det gör du enklast via vår publikationsshop.

Om auktorisation

Ladda hem handboken

Det nya regelverket

Sidansvarig: Karin Dröschmeister