Nya avgifter för elnätsägare från 1 januari

Från och med 1 januari gäller nya nivåer för nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften. Det är Regeringen som har beslutat om höjningen av avgifterna, som finansierar verksamhet hos Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Läs mer

Rapport: Trender och orsaker till elbränder i bostäder

PRESSMEDDELANDE 2019-12-10 Elsäkerhetsverkets omfattande undersökning om elsäkerhet och elbränder i Sveriges bostäder är klar. De största riskerna handlar om gamla bostäder, felgjorda elinstallationer och överbelastning på bostadens elanläggning. Bostadsägare kontrollerar i allmänhet inte heller sin elanläggning regelbundet.

Läs mer

Vad får jag göra själv med el?

De flesta elarbeten måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du har kunskap om hur du ska göra. Chansa aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer