Jordfelsbrytaren - en billig livförsäkring

En jordfelsbrytare bryter snabbt strömmen om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål. Har du jordfelsbrytare hemma hos dig?

Läs mer

Budgetsatsning på ökad elsäkerhet

PRESSMEDDELANDE 2019-09-18 Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket med fem miljoner kronor för år 2020. Det innebär att myndigheten kan jobba ännu mer kraftfullt med att förebygga elolycksfall och bränder.

Läs mer

Vad får jag göra själv med el?

De flesta elarbeten måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du har kunskap om hur du ska göra. Chansa aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer