Skydda din bostad vid översvämning

Klimatförändringarna i Sverige bidrar till en ökad risk för översvämningar, ras och skred. Det kan bidra till skador på din elanläggning. Som bostadsägare kan du förebygga skador och framför allt förhindra olyckor om översvämningen redan är ett faktum.

Läs mer

Jordfelsbrytaren – din säkerhet

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Den bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Läs mer

Vad får jag göra själv med el?

De flesta elarbeten måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du har kunskap om hur du ska göra. Chansa aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer