Barn leker med eldosa

Barn och elsäkerhet

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Innan ditt barn har lärt sig elsäkerhet kan du förebygga olyckor genom att petskydda eluttag, undvika lösa sladdar, barnsäkra spisen och hålla elprodukter utom räckhåll.

Varje år uppsöker ca 280 barn en akutmottagning till följd av en elolycka. Omkring 100 av dem är mellan 0-2 år. Den vanligaste orsaken till elskador hos små barn är att de petat med något föremål i vägguttag.

Se till att alla eluttag är petskyddade

Eluttag ska vara petskyddade så att ditt barn inte kommer åt dem med sina fingrar eller med något redskap. Moderna eluttag har inbyggda petskydd som gör det svårare att komma i beröring med strömmen. Har dina eluttag inga inbyggda petskydd är det en god idé att byta ut dessa till moderna uttag som har inbyggda petskydd, i nödfall kan du köpa lösa petskydd eller kontaktskydd och sätta i uttagen. Tänk på att grenuttag och uttag på förlängningssladdar också ska ha petskydd.

Undvik lösa sladdar

Sladdar är spännande men farliga leksaker. Barn kan fastna och i värsta fall strypa sig i långa sladdar som ligger framme. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den, kan den bli livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta ett elföretag installera fler vägguttag så det finns uttag där de behövs. Lämna inte kvar sladdar som inte används i eluttaget, till exempel mobilladdare eller motorvärmarsladden. Dra även ur kontakten till brödrost, vattenkokare och liknande när de inte används.

Gör spisen mindre farlig

Spisen brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar, tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall ditt barn ändå skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Andra tips och råd

 • Se till att ni har jordfelsbrytare i elanläggningen och kontrollera den regelbundet (enligt tillverkarens anvisningar).
 • Kontrollera att alla sladdar, stickkontakter, strömbrytare och vägguttag är hela och sitter fast ordentligt. Använd aldrig trasiga elprodukter.
 • Lämna aldrig laddare i uttag när de inte används. Barn som kommer åt den kan få ström i sig om de till exempel suger eller biter på sladden.
 • Ladda aldrig elprodukter i barnets rum. Laddare som har brister eller någon skada kan börja brinna. Ladda under uppsikt och aldrig när du sover.
 • Tänk igenom vilka elprodukter som verkligen behövs i barnets rum. Se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även nattlampor som sitter direkt i eluttaget.
 • Alla lampor ska hållas utom räckhåll för barn. Var extra uppmärksam på lampor som ser ut som leksaker. De lockar till lek.
 • Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.
 • Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver vilket kan vara farligt att andas in för små barn om de går sönder. Var mycket försiktig när du hanterar de trasiga lampresterna och vädra rummet där lampan gått sönder.
 • El och vatten är en farlig kombination. Om du har en utomhuspool är det viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner och enbart ansluta poolen till ett fast installerat jordat vägguttag. Ha alltid uppsikt över barn som befinner sig i eller i närheten av poolen och täck över poolen när den inte används.
 • Lek inte med drakar där det finns elledningar i luften. Det är förenat med livsfara. Även om draken inte flyger på själva ledningarna, kan luften runt dem leda ström som gör att den som håller i draken får en elchock.
 • Låt inte ditt barn vistas i utrymmen där det pågår renovering, då vägguttag och strömbrytare ofta är frilagda.
Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-04-09