Ung kvinna  sitter i sängen i ett väl upplyst sovrum med laptop och mobiltelefon.

Så förebygger du elolyckor hemma

En vanlig uppfattning är att hushållsel är ofarlig. Inget kan vara mer fel. Elen som finns i våra hem kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden. Som tur är finns det en hel del du kan göra för att minska risken för elolyckor hemma.

Köp säkra elprodukter

Oavsett om du köper din elprodukt i en fysisk butik eller på nätet, är det viktigt att du kontrollerar både produkten och säljaren så att din produkt är rätt märkt och säker att använda. Produkten ska till exempel alltid vara CE-märkt, ha svensk stickpropp och bruksanvisning och vara märkt med tillverkarens namn och adress.

LÄS MER: Checklista vid köp av produkter

Använd dina elprodukter på rätt sätt

En elprodukt må vara hur säker som helst, men använder du den på fel sätt kan den ändå bli livsfarlig. Elprodukter som används utomhus behöver till exempel tåla mer fukt än elprodukter som används inomhus. Om du använder en produkt som är avsedd för inomhusbruk ute i trädgården, kan fukt eller vatten tränga in och göra produkten spänningsförande. Se även till att sköta om dina elprodukter ordentligt. En kabel som blivit klämd eller böjd så att isoleringen skavts bort, kan göra att du får ström genom kroppen om du tar i den.

LÄS MER: Vad gör en elprodukt säker?

Kontrollera dina elprodukter regelbundet

För att undvika och förebygga elolyckor ska du regelbundet kontrollera dina elprodukter. Om något i din produkt glappar, låter konstigt, luktar bränt eller får säkringar att lösa ut, är det ett tecken på elektriskt fel. Kontrollera att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel. Var extra uppmärksam på dina egna och barnens mobilladdare. Vi har sett flera USB-laddare där stiften släpper och sitter kvar i vägguttaget när laddaren dras ur.

LÄS MER: Kontrollera dina elprodukter

Anlita ett elinstallationsföretag för eljobben

Fixa inte med elen själv! De flesta dödsolyckor med el sker på fritiden av personer som inte har rätt kompetens. Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag om du ska renovera, installera el eller dra om ledningar hemma.

LÄS MER: Varför anlita ett registrerat elföretag?

Bryt spänningen

En del enklare elarbeten kan du som privatpersoner få göra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Det kan till exempel handla om att montera en stickpropp eller byta vissa befintliga strömbrytare och vägguttag. Kom ihåg att alltid bryta spänningen innan du börjar. Det gäller även om du bara ska byta en ljuskälla i en lampa.

LÄS MER: Vad får jag göra själv med el?

Installera jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Den bryter spänningen snabbt om något fel uppstår. Om du inte redan har en jordfelsbrytare är det hög tid att låta ett elinstallationsföretag installera en. Glöm inte att testa den minst två gånger per år. 

LÄS MER: Jordfelsbrytaren - din säkerhet

Kontrollera din elanläggning regelbundet

Om du äger en villa, bostadsrätt eller fritidshus är du också ansvarig för att bostadens elanläggning är säker och används på rätt sätt. Du behöver kontrollera elanläggningen regelbundet och se till att brister i säkerheten åtgärdas. Du ska bland annat titta efter missfärgningar och sprickor på synliga ledningar och sladdar, säkerställa att alla eluttag sitter fast ordentligt i väggen och testa jordfelsbrytaren. Hur ofta du ska göra din fortlöpande kontroll beror bland annat på hur gammal din elanläggning är och hur du använder den.

LÄS MER: Checklista för kontroll av elanläggning

Barnsäkra ditt hem

En vanlig orsak till elskador hos små barn är att de petat med något föremål i uttaget. Se därför till att alla uttag, även grenuttag och uttagen på förlängningssladdar, har petskydd. Undvik lösa sladdar och håll elprodukter utom räckhåll så att barnet inte kan nå dem eller dra ner dem i sladden. Se till att alla sladdar, uttag och kontakter är hela och sitter fast ordentligt. Undvik också att ha elprodukter som ser ut som leksaker. Lär barnet tidigt att el kan vara farligt och att man ska vara försiktig med el.

LÄS MER: Barn och elsäkerhet

Senast granskad: 2024-02-05